Solli plass

Elever jobber i gode omgivelser på Solli plass

Rådgiverne hjelper deg med

  • trivsel og motivasjon
  • fagvansker
  • læringsstrategier
  • fagvalg
  • karriereveiledning eller veien videre etter Elvebakken. 

Les mer og kontakt rådgiverne her.

Bibliotektjeneste

  • hjelp til å finne fagstoff og inspirasjon
  • utlån av bøker og filmer
  • søkebaser

Mattesuppe og Hedda Gafler

  • mat kombinert med lekselesning og hjelp av spesialister i matte og norsk til arbeidet ditt. 

Studietimer

  • veiledning i fag
  • kollokviegrupper
  • informasjonssøk med hjelp fra bibliotekar eller lærer
  • fagstoff og inspirasjon til oppgaver

Kurs

  • studieteknikk
  • læringsstrategier
  • utenlandsstudier
  • presentasjonsteknikk
  • ekstrakurs i R2, kjemi2, fysikk 2 og sidemål

Til åpningen av Solli plass i 2016 laget elever og lærere en 3D-print av rektor Per Solli.