Solli plass

Elever jobber i gode omgivelser på Solli plass

Rådgiverne hjelper deg med

 • trivsel og motivasjon
 • fagvansker
 • læringsstrategier
 • fagvalg
 • karriereveiledning eller veien videre etter Elvebakken. 

Les mer og kontakt rådgiverne her.

Bibliotektjeneste

 • hjelp til å finne fagstoff og inspirasjon
 • utlån av bøker og filmer
 • søkebaser

Mattesuppe og Hedda Gafler

 • mat kombinert med lekselesning og hjelp av spesialister i matte og norsk til arbeidet ditt. 

Studietimer

 • veiledning i fag
 • kollokviegrupper
 • informasjonssøk med hjelp fra bibliotekar eller lærer
 • fagstoff og inspirasjon til oppgaver

Kurs

 • studieteknikk
 • læringsstrategier
 • utenlandsstudier
 • presentasjonsteknikk
 • ekstrakurs i R2, kjemi2, fysikk 2 og sidemål

Til åpningen av Solli plass i 2016 laget elever og lærere en 3D-print av rektor Per Solli.