Solli plass

Rågiver Nina Løfsnes gir veiledning

Rådgiverne hjelper deg med

 • alt som handler om trivsel og motivasjon
 • fagvansker
 • læringsstrategier
 • fagvalg
 • karriereveiledning eller veien videre etter Elvebakken. 

Bibliotektjeneste

 • hjelp til å finne fagstoff og inspirasjon
 • utlån av bøker og filmer
 • søkebaser

IKT-helpdesk

 • PC/Mac
 • nettverk
 • utskrift
 • 3D-printer

Mattesuppe og Hedda Gafler

 • Kombiner mat med lekselesning og få hjelp av spesialister i matte og norsk til arbeidet ditt. 

Studietimer

 • veiledning i fag
 • jobbe i kollokviegrupper
 • søke informasjon med hjelp fra bibliotekar eller lærer
 • finne fagstoff og inspirasjon til oppgaver

Kurs

 • studieteknikk
 • læringsstrategier
 • søke utenlandsstudier
 • presentasjonsteknikk
 • ekstrakurs i R2, kjemi2, fysikk 2 og sidemål
Studietid på Solli plass

Fra tidligere elever:

Elvebakkens frie studietimesystem gjorde meg godt forberedt på å starte på universitetet. Etter tre år ved Elvebakken var jeg godt kjent med hvilke studieteknikker jeg foretrekker og vant til å motivere meg selv til å jobbe med skolearbeid, noe jeg har hatt god nytte av som universitetsstudent.

Drawing of a city

.....og....

Jeg tror det beste Elvebakken gjorde for meg er todelt. Faglig vil jeg si at Elvebakken løftet meg. Selv om jeg jobbet hardt det siste året selv også, så synes jeg at fagene var godt lagt opp, det var grei oppfølging og det var faglig sterke lærere som var flinke til å lære bort. Men samtidig vil jeg si at noe av det mest verdifulle Elvebakken gjorde for meg, det var å gjøre meg mer tolerant, åpen og forståelsesfull ovenfor forskjellige kulturer, meninger, oppfatninger og mye mer. Personlig mener jeg at mangfoldet av forskjellige folk på Elvebakken er hva som gjør den unik, i tillegg til faglig tyngde. 

Drawing of a city