Solli plass

Elever jobber i gode omgivelser på Solli plass

Rådgiverne hjelper deg med

 • trivsel og motivasjon
 • fagvansker
 • læringsstrategier
 • fagvalg
 • karriereveiledning eller veien videre etter Elvebakken. 

Les mer og kontakt rådgiverne her.

Bibliotektjeneste

 • hjelp til å finne fagstoff og inspirasjon
 • utlån av bøker og filmer
 • søkebaser

Mattesuppe og Hedda Gafler

 • mat kombinert med lekselesning og hjelp av spesialister i matte og norsk til arbeidet ditt. 

Studietimer

 • veiledning i fag
 • kollokviegrupper
 • informasjonssøk med hjelp fra bibliotekar eller lærer
 • fagstoff og inspirasjon til oppgaver

Kurs

 • studieteknikk
 • læringsstrategier
 • utenlandsstudier
 • presentasjonsteknikk
 • ekstrakurs i R2, kjemi2, fysikk 2 og sidemål

Til åpningen av Solli plass i 2016 laget elever og lærere en 3D-print av rektor Per Solli. 

Miriam hjelper deg

På Solli plass er det et rikt utvalg av bøker og filmer. Trenger du tips eller hjelp til å søke i databaser, gjøre research eller samle inn materialer til prosjekter? Miriam hjelper deg gjerne. 

Tidligere elever sier:

Elvebakkens frie studietimesystem gjorde meg godt forberedt på å starte på universitetet. Etter tre år ved Elvebakken var jeg godt kjent med hvilke studieteknikker jeg foretrekker og vant til å motivere meg selv til å jobbe med skolearbeid, noe jeg har hatt god nytte av som universitetsstudent.

Tidligere elever sier:

Jeg tror det beste Elvebakken gjorde for meg er todelt. Faglig vil jeg si at Elvebakken løftet meg. Selv om jeg jobbet hardt det siste året selv også, så synes jeg at fagene var godt lagt opp, det var grei oppfølging og det var faglig sterke lærere som var flinke til å lære bort. Men samtidig vil jeg si at noe av det mest verdifulle Elvebakken gjorde for meg, det var å gjøre meg mer tolerant, åpen og forståelsesfull ovenfor forskjellige kulturer, meninger, oppfatninger og mye mer. Personlig mener jeg at mangfoldet av forskjellige folk på Elvebakken er hva som gjør den unik, i tillegg til faglig tyngde.