Design og håndverk

DH elevarbeid - se verden

Se nyhetsbrev her.

Du kan velge om du vil utdanne deg til yrker som interiørkonsulent, utstillingsdesigner, gull- og sølvsmed, frisør, smed, blomsterdekoratør, seilmaker og mange flere. Du kan også velge å la DH bli en praktisk-estetisk vei til studiekompetanse ved å ta påbygg siste året.

Praktiske erfaringer er sentralt for at du skal opparbeide deg fagkompetanse. Gjennom å arbeide med virkelige oppdrag for bedrifter og organisasjoner, settes teori og praksis sammen på en virkelighetsnær måte.

Du lærer å disponere egen tid og å jobbe med kreativ problemløsing. Du har få lekser, men flere prosjekter har deadline hvor du må jobbe til du er ferdig.

Gjennom oppdrag for organisasjoner og næringsliv vil du utvikle kompetanse i det å kommunisere med medelever, veiledere, oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere.

Vg1

Vg2

Vg3