Hovedseksjon

KDA Vg1 - bli kjent med deg selv og faget

Mixed material

Det handler om å sanse, utvikle ideer, utforske muligheter og nysgjerrigheten. Du jobber med grunnleggende prosesser, visuelle og romlige virkemidler. Tegneblokk og digitale programmer brukes parallelt. Som i virkeligheten. Du lærer grunnleggende teknikker for kreativ ideutvikling og å skape uttrykk både analogt og digitalt - samtidig som du får muligheten til å utforske hvordan du utvikler ulike sider av deg selv - fysisk, musikalsk, logisk, språklig, sosialt, visuelt og ikke minst - din evne til egen refleksjon. Vii gir ikke karakterer underveis - du lærer og utvikler deg og vi har dialog hele veien. Før jul har vi tid sammen til å se gjennom arbeidsmappen som viser hva du har gjort, hva du har våget å feile på og lære av, hva du har fått til, hva du er fornøyd med - og viktigst: Hva du har lært. Så setter vi karakter. 

Vg2 - deg i faget

Vg3 - faget i verden

Fagvalg på Vg2 og Vg3 gir mange muligheter

Arkitektur og samfunn - Design og bærekraft

Foto og grafikk 1 og 2 - Kunst og skapende arbeid

Bilde (foto og/eller film) - Lyddesign 

Tekst - Grafisk design - Medieutvikling

Historie og filosofi 

Politikk, individ og samfunn - musikk

Markedsføring og  ledelse - Rettslære

Samfunnsøkonomi - Næringslivsøkonomi

Psykologi - Breddeidrett - Lederutvikling

Entreprenørskap og bedrfitsutvikling

Matematikk S og R - Fysikk - Kjemi- Biologi

Informasjonsteknologi - Geofag

Teknologi og forskningslære