KDA Vg1 - bli litt bedre kjent med deg selv

tegning

Vi bruker ulike teknikker og materialer. Tegneblokk og digitale programmer går hånd i hånd. Som i virkeligheten. Du lærer grunnleggende ferdigheter innen kreativ ideutvikling og ulike uttrykksformer - samtidig som du blir bevisst hvordan du utvikler de ulike sidene av deg selv - fysisk, musikalsk, logisk, språklig, sosialt, visuelt og ikke minst - din evne til egen refleksjon. Vi samarbeider med DH og MK om prosjekter både internt og eksternt.