Hovedseksjon

KDA Vg2 - bli bedre kjent med ditt eget uttrykk

Kameleon

Her handler det om å samle det du har lært, kunne se det i kontekst, eksperimentere og integrere prosessene i deg. Nå er din refleksjon og samtaler om faget viktige verktøy. Du får mulighet til å gjøre enda flere valg underveis og fordype deg i et større prosjekt gjennom våren. OBS: På Elvebakken kan du også velge fag fra alle studieforberedende program. Det betyr at du kan velge kombinasjoner som kreves for å søke arkitektstudiet ved NTNU, medisin, ingeniør og alle andre utdanninger. Se fagvalgsmeny til høyre, og mer info på hjemmesiden under fagvalg. 

Vg1 -møte med faget

Vg3 - faget i verden

Fagvalg på Vg2 og Vg3 gir mange muligheter

Arkitektur og samfunn - Design og bærekraft

Foto og grafikk 1 og 2 - Kunst og skapende arbeid

Bilde (foto og/eller film) - Lyddesign 

Tekst - Grafisk design - Medieutvikling

Historie og filosofi - E-sport

Politikk, individ og samfunn - musikk

Markedsføring og  ledelse - Rettslære

Samfunnsøkonomi - 

Psykologi - Breddeidrett - Aktivitetslære

Entreprenørskap og bedrfitsutvikling

Matematikk S og R - Fysikk -  Kjemi

Informasjonsteknologi - Geofag

Teknologi og forskningslære