Hovedseksjon

KDA Vg3 - verden åpner seg

KDA elevarbeid

Hvor viser vi fram det vi vil si? Hvilke alternative arenaer kan vi bruke for å nå frem til folk? Hvordan skal morgendagens byer se ut? Hvordan kan vi skape bærekraftige løsninger? Hva betyr noe? Hvordan tolker vi det? Hva gir mening? Hvordan skape mening? Nå handler det om kontekst. Krysningen mellom samfunn, filosofi i historie - uttrykt gjennom design, arkitektur og kunst. Her fordyper du deg i dine egne uttrykksvalg, skaper mening og analyserer. Året avsluttes med en avgangsutstilling hvor du viser ditt uttrykk til verden. Du har fortsatt fagene Design og arkitektur 3 og Visuelle kunstfag 3. I tillegg kan du velge fag fra alle andre studieforberedende program. Det betyr at du kan velge kombinasjoner som kreves for å søke arkitektstudiet ved NTNU, medisin, ingeniør og andre realfagsutdanninger. Se fagvalgsmeny til høyre, og mer info på hjemmesiden under fagvalg. 

Vg1 -møte med faget

Vg2 - deg i faget

Fagvalg på Vg3 gir mange muligheter

Arkitektur og samfunn - Design og bærekraft

Foto og grafikk 1 og 2 - Kunst og skapende arbeid

Bilde (foto og/eller film) - Lyddesign 

Tekst - Grafisk design - E-sport - Historie og filosofi 

Politikk, individ og samfunn - Musikk

Markedsføring og  ledelse - Rettslære

Samfunnsøkonomi - 

Psykologi - Breddeidrett - Aktivitetslære

Entreprenørskap og bedrfitsutvikling

Matematikk S og R - Fysikk -  Kjemi

Informasjonsteknologi - Geofag

Teknologi og forskningslære