Informasjonsteknologi med studiekompetanse

Programmering. Et språk alle bør kunne.

Informasjonsteknologi med praksisrettet studiekompetanse har en annen fagsammensetning når det gjelder fellesfag, og et planlagt Vg3. Programfagene er likt med yrkesfaglig, men yrkesfaglig har 6 timer til praktisk fordypning, mens det studieforberedende programmet bruker den tiden til fellesfag. Yrkesfag er to-årig - og deretter to år i lære, eller et år med påbygg. Man kan også gå påbygg og velge læretiden etterpå. Det studieforberedende løpet åpner også for at man kan velge å gå ut i lære etter Vg3. Så her er det mange muligheter.

IM_brosjyre.pdf

Fag- og timefordeling for IM med praksisrettet studiekompetanse