Informasjonsteknologi med studiekompetanse

Programmering. Et språk alle bør kunne.