Foreldremøte 1DH, 1MP, 1EL

13.11

18:0020:00

Det blir først informasjon i auditoriet, deretter kort møte med kontaktlærer i klasserommet, til slutt er det faglærertorg i første etasje, alle faglærere skal være tilstede.