Foresattemøte Vg1 Elektro, Elenergi, Medieproduksjon og Design og Håndverk