Avslutning for Vg3 i Oslo Konserthus

Elvebakkenlogo med himmel

Med over tre hundre elever som skal takkes av, har vi valgt å lage en festaften med musikk, underholdning og taler for å hylle de unge. Avslutningsvis går elevene i prosesjon gjennom salen for en kort samling klassevis. Kvelden avsluttes ca. 20.30.