Digital skole

Contro - option Command

Vi sender ut infomasjon så fort vi kan. Lurer du på noe, ta kontakt med kontaktlæreren din. 

Fravær

Det har kommet beskjed fra utdanningsadministrasjon om at vi ikke skal føre fravær i den første perioden. Vi på Elvebakken er opptatt av å sikre at vi opprettholder så aktiv og normal undervisning som mulig, og vil derfor følge opp nærvær og progresjon i læring tett. Dette for at lærere, rådgivere, ledere og ikke minst kontaktlærere skal kunne fortsette å følge opp sine elever. Fraværsgrensen er allerede avviklet for denne våren, slik at vi alle konsentrerer oss om å sikre vurderingsgrunnlag i alle fag. Det krever aktiv deltagelse i opplæringen å få på plass et bredt vurderingsgrunnlag i fagene.

Variasjon

Vi ønsker en variert skolehverdag også i en digital skole. Antallet vurderingssituasjoner bør holdes så normalt som mulig og fokus på læring bør være størst mulig frem mot avslutningen av skoleåret og fastsetting av standpunktkarakterer. Dette vil variere noe mellom utdanningsprogram og trinn.

Eksamen

Eksamener som skulle vært gjennomført i nærmeste fremtid er avlyst og dette vil ikke få konsekvenser for våre elever.

Praksis

All opplæring i bedrift eller praksis er avlyst inntil videre. Våre klasser følger egen opplæring hjemmefra uavhengig av utdanningsprogram.

IKT

kan kontaktes på epost: ikt.elvebakken.vgs@osloskolen.noTelefon til IKT: 45516343

Henting av utstyr

Skolen var åpen torsdag og fredag for å hente ut bøker og utstyr. Dersom det skulle være noen som fortsatt har behov for å hente ut dette mandag, må elever kontakte kontaktlærer for informasjon om hvordan dette evt. kan organiseres.