Løfte alle! Treffe alle!

Den gode lærer

- I dag legger vi fra oss våre politiske forskjeller, sa leder i Elevorganisasjonen, Edvard Udnæs. - I dag skal vi jobbe sammen. I dag skal vi gjøre skolehverdagen vår bedre. I dag er vi sammen fordi sammen står vi sterke. I dag har det ikke noe å si om du er Høyre eller Arbeiderpartiet. I dag har det ikke noe å si om du er skoleelev eller rektor, utdanningsdirektør eller skolebyråd. Elevrådene må få ordentlige oppgaver og ta ansvar. Det er vi, elevene, som er hovedpersonene i skolen. Vi må få være med på å forme den!

Det som er godt for deg er som regel også godt for meg

- Det som er godt for de fleste - for fellesskapet. Det er som regel godt for deg. Og for meg. Dere som er frontsoldater og går opp løypene - dere må absolutt tenke på det. Her må alle bidra. Du skal bli utfordret, pushet og støttet. Du skal bidra. Det å bidra som elev i dette treffet og dette løftet. Elevrådene er viktige. Det er en forventning fra meg til dere som sitter med stort ansvar, masse myndighet og heldigvis er det sånn at elevene får mer og mer innflytelse, sa Astrid Søgnen. 

Den som har det bra med seg selv mobber ikke

Skolebyråd Inga Marte Torkildsen og varaordfører Kamzy Gunaratnam innledet konferansen. - Vi må spørre barn og unge selv om hva de trenger. Barn er folk, sa alltid moren min, smiler Inga Marte Torkildsen. - Vi må våge å spørre oss selv hvordan det står til på vår skole? Hva trengs på denne skolen for at den skal bli best mulig? Ærlige god samtaler, det må til. - Kids do well if they can, sa en hjerneforsker. Inga Marte ser utover forsamlingen: - Kids do well if they can! Når Inga Marte begynner å snakke om mobbing i skolen blir hun alvorlig i øynene: Den som har det bra med seg selv mobber ikke. 

Ytringskultur

- Vi som utvikler skolen - som både administrasjonen og politikerne gjør. Vi trenger elevens stemme. Vi trenger den utover klasserommet. Men det er gjerne i klasserommet og i gruppen at dere kan virke aller mest for de som er nærmest dere i hverdagen, sa Astrid Søgnen og la til: - Det er elever som gruer seg til å gå på skolen. Enten de er seks eller seksten. Det er vondt å tenke på. Vi må klare enda bedre å møte disse elevene. Der trenger vi dere. Vi trenger elevstemmen. Og elevstemmen er viktig. Ikke bare for å delta i debatter. Eller det å snakke høyt. Men det i det aldeles daglige livet i klassen din, i gruppa di, på skolen. Å la deg bli hørt. Ikke bare for deg, men for de som ikke sier noe. Og det går både på kvalitet i undervisningen og vurderingskultur. Det går på ytringskultur. Er det trygt å si fra? Både til lærer og i gruppa ellers? At det ikke har noen konsekvenser for neste vurdering for eksempel. Dere må ikke være redde for å sette navn på dette. 

Bruk stemmen din

- Hver og en av dere som sitter her. Dere er på en reise i eget liv. Dere er på en reise mot det dere ønsker å bli. Og jeg vil veldig gjerne at skolen, og den daglige onsdagen på skolen,  ikke skal stå i veien for at du skal kunne bli det du ønsker å bli, slo Astrid Søgnen fast og fortsatte: - Du legger nå en plattform for ditt videre liv. Bruk stemmen din. Internt og eksternt. Vi har bruk for det. Du kan påvirke kvaliteten i undervisningen. Du kan være en god rollemodell for de som ikke tør på samme måte som det du gjør. Uansett alle mangellappene på det vi skal gjøre bedre, så har vi gode forutsetninger for å gjøre Osloskolen enda bedre. 

- Det som kom ut av dagen var en generelt bredere forståelse mellom elever og lærer og ledere og den kommunikasjonsjen er det viktig. At de snakker sammen og finner løsninger sammen. Det er kanskje ikke godt nok rammer rundt det. Elevrådene må være flinke til å lære opp hverandre. Ledelsen må legge forholdene til rette. Elevene må engasjere seg - det  er jo engasjement elevrådet er bygget på, sier Leah Martinuzzi, leder av elevrådet på Elvebakken. Hun brenner for å skape en bedre skole.

 

Innholdsrikt program

Dagen ble krydret med kreative kommunikasjonsøvelser og nydelige musikalske innslag fra Foss og Elvebakken. Rektor Arnfinn Stautland ved Hellerud vgs fortalte om hva som skjedde da han lyste ut rektorstillingen sin for en dag og byttet liv med eleven Farista. Hun styrte skolen og han levde livet som elev. Hun leverte ungene i barnehagen og han gikk til timene. Det kan kanskje være noe å tenke på for andre? «Alle lærere burde bytte plass med elevene minst for en dag. Det vil kanskje gi dem litt større forståelse for hvordan det egentlig er å være elev - og hvordan det er å være ungdom i dag.» Sier Hannah. 

Her kan du høre på NRK P1 hvordan den dagen ble.