Elever finner løsninger med Erasmus+

Erasmus pluss foredrag om integrering

Se bloggen elevene har laget her.

Torsdag 24. mai holdt elevene som har vært med på Erasmus+-prosjektet foredrag for elevene på ST1 om Integrering av flyktninger. Gruppa har i tillegg til å arrangere aktivitetsdag for flyktninger i Oslo, representert Norge på det store prosjektmøtet som fant sted i Leeuwarden i Nederland. På prosjektmøtet var det representanter tilstede fra blant annet Tyrkia, Tyskland, Frankrike og Nederland. Hver av gruppene presenterte flyktningsituasjonen i hvert sitt respektive land og hvilke tiltak og/eller arrangementer de hadde gjennomført for å bidra til integrering. Gruppa presenterte deretter diverse intervjuer de hadde gjort med personer som enten jobber aktivt med flyktningkrisen eller som har engasjert seg i integreringsdebatten. Til slutt fikk vi besøk av en representant fra organisasjonen BigEnoughGlobal som jobber aktivt med flyktningsaken. Elevene fikk informasjon om et tilbud hvor de som har lyst til å engasjere seg i saken kan søke om å få bli med på et prosjekt i regi av BigEnoughGlobal.