Til Emden med Erasmus

Elvebakkenelever på tur til Emden med Erasmusprosjektet

Vi var seks elever fra Elvebakken VGS som reiste til Emden i Tyskland i forbindelse med Erasmus+-prosjektet, Samfunnsfaglærerne våre, Heidi Ree og Knut Erik Aarvold, reiste med oss. I Emden møtte vi elevgrupper fra fire andre europeiske skoler, fra Tyskland, Nederland, Frankrike og Tyrkia. Vi bodde delvis sammen på et ungdomsherberge ute på en øy ut mot den engelske kanal, Borkum, og delvis i vertsfamilier i Emden. Vi har jobbet med Erasmus+-prosjektet siden desember, og vi la fram arbeidet vårt for de andre elevene. Prosjektets navn er "Social Integration of Refugees through Sports" og skal vare i tre år. Vi er første kull. Neste skoleår vil andre elever fra Elvebakken få muligheten til å delta. I løpet av vinteren har vi undersøkt flyktningsituasjonen i Norge, både i nærområdet, på Elvebakken skole og på landsbasis. Det har foregått ved at vi har samlet inn statistikk, intervjuet ulike fagpersoner og flyktninger selv. Vi har også arrangert en sportsdag hvor en del av våre elever med kort botid i Norge ble invitert med.

I løpet av denne uken i Emden/på Borkum har vi opplevd veldig mye og lært masse. Vi fikk selv oppleve ulike kulturmøter, både i møte med vertsfamiliene, i møte med de andre elevene fra ulike europeiske land og i møte med flyktninger i Emden gjennom ulike sportsaktiviteter. Det å diskutere emnet med de andre elevene og se deres presentasjoner har vi også lært mye av. Vi har også jobbet med emnet i ulike workshops, vært på biblioteket og ulike museer, og så har vi deltatt i mange aktiviteter og fått føle på kroppen selv at integrering gjennom aktivitet og sport fungerer.

Vi ankom Emden søndag 26. mars og ble enkeltvis med våre vertsfamilier hjem. Litt skummelt, men veldig spennende. Dagen etter dro vi alle med båt til Borkum. Der bodde vi alle på et ungdomsherberge. Vi ble kjent gjennom ulike mange ulike aktiviteter som bli kjent-øvelser, klatring, sykling, fotball, kanonball, vandretur på gjørme i Nordsjøen og museumsbesøk. Alle land presenterte sin forskning og vi diskuterte mye etterpå. Onsdagen dro vi tilbake til Emden og hjem til vertsfamiliene våre. Vi møttes likevel på kveldene og dagene var full av aktiviteter og workshops. Vi har drukket te med ordføreren, vært på enda flere museer, vært på båttur i havnen og laget mat sammen. Siste dagen hadde vi en stor sportsdag sammen med flyktninger.

Prosjektet fortsetter. Alle land deler sitt arbeid på en felles blogg som skal presenteres senere.

Sammen med Elevrådet skal vi nå i etterkant arrangere en faglig dag der flyktningspørsmålet tas opp i større bredde.