Elvebakken redder verden!

Elvebakken redder verden

Elever fra forskerklassen har i samarbeid med Fortum og Bellona funnet løsninger for fremtidens engergigjenvinning! Hva bør Oslo gjøre med biogass og biometan som ikke lengre brukes, var en av problemstillingene elevene ble utfordret på. Elevbakken er en Lektor2 skole som får støtte til samarbeid med næringsliv og relle aktører. Se filmen fra prosjektet her.