Grunnsteinen er lagt for Vega Scene

Grunnstein Vega Scene

Elevene fra KDA har vært delaktige i medvirkningsprosessen i utviklingen av bygget for dokumentarisk film og teater som blir Elvebakkens nye nabo. Det blir en spennende nabo, der publikum får møte virkeligheten gjennom kunst og kulturuttrykk. På minnepennen ligger dokumentasjon og uttrykk fra medvirkningsprosessen. Kulturbyråden fikk med seg en kopi for å få vite hva som ligger på minnepinnen, så det ikke blir så lenge å vente for å få vite hva den inneholder.