Informasjon om ny skolehverdag og digitale foreldremøter

Elvebakkenlogo med glassvegg og himmel

På grunn av smittesituasjonen i Oslo og med overgang til rødt nivå, vil vi fremover rullere mellom fysisk skole og hjemmeskole. Det er laget en egen plan for denne rulleringen. Den er sendt til alle foresatte. Planen for rullering vil være gjeldene, samtidig som vi oppdaterer timeplanen i Portalen med nye rom hver uke. Dette er nødvendig for å sikre avstanden som nå kreves. Vi har relativt mange store rom, og alle rom er nå møblert om slik at riktig avstand er opprettholdt. Det presiseres at avstanden på 1 meter nå også gjelder mellom elever i samme klasse.

 

For å lykkes med å holde avstand i bygget må vi ha noen kjøreregler for fysisk skole:

  • Vær alltid hjemme om du har symptomer
  • Sprit hendene dine når du går inn i bygget og jevnlig gjennom dagen
  • Gå en og en i ganger og trapper og hold til høyre. Ikke stopp opp.
  • Sitt på din plass i klasserommene og beveg deg så lite som mulig i bygget i løpet av dagen
  • Ta med mat fremfor å gå til butikken. Kantina vil ikke åpne igjen før situasjonen er bedre i Oslo.
  • Minimer antallet nærkontakter du har – det er mulig å være sosial uten å ha nærkontakt

 

Heldagsprøver/skrivedager

Fra uke 48 er det planlagt en rekke skrivedager/heldagsprøver, og vi vil bruke noe tid på å tilpasse disse etter behov. Informasjon om gjennomføringen av skrivedager/heldagsprøver kommer derfor senere.

 

Foreldremøter

Foreldremøter kjøres digitalt. Foresatte vil få informasjon med lenke til møtet. 

VG1:  Mandag 09.11 ST kl.18.00    MK,KDA kl. 19.00

VG2:  Mandag 16.11 ST,MK,KDA kl.18.00,  

VG3: Vi utsetter møtet inntil videre. 

Yrkesfag alle: Mandag 16.11 kl. 19.00

 

Dersom du ikke har mottatt informasjon fra skolen, må du gå inn i profilen på portalen og huke av for at du vil ha meldinger på e-post.