Hovedseksjon

Informasjon om standpunktvurdering og klageadgang våren 2022

elvebakken

Mer informasjon finner du også ved å følge denne lenken: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/klage-pa-standpunktkarakter/#gref

Rutine for elever om standpunktkarakterer og klage våren 2022

 

Vg3 elever

 

3. juni

Standpunktkarakterer føres av faglærer i Visma,  senest 3. juni

 

9. juni

Kunngjøring av standpunktkarakterer. Karakterer publiseres i Visma etter karaktermøter.

 

13. juni

kl 12:00

Hurtigklagefrist. Klagen leveres skriftlig med underskrevet av eleven i resepsjon innen kl 12.00

 

22.- 24. juni

Elever får svar via DigiPost.

 

 

 

 

 

Vg1 og Vg2 elever

 

7. juni

Standpunktkarakterer føres av faglærer i Visma, senest 7. juni

 

13. juni

Karakterer publiseres etter karaktermøter.

 

 

Klagefrist – 10 dager fra publisering, eleven må levere klagen skriftlig med underskrift til resepsjon.