Hovedseksjon

God Jul!

Eleonora Froidevaux Lillevik 2IMST

Høsten dette skoleåret har vært god på mange måter. Etter en noe hektisk oppstart, fikk vi en periode helt fra høstferien og frem mot jul der vi har kunne drive Elvebakken tilnærmet slik vi alle ønsker. En skolehverdag preget av læring, gode fellesskap og noe mer... Selv om avslutningen nå helt mot slutten ikke ble slik vi hadde ønsket, har dette skoleåret så langt vært godt, og vi må bare håpe at vi så snart som mulig er tilbake til der vi var for kort tid siden. Vi vil være sammen!

Jeg vil gjerne takke dere alle for det positive bidraget hver og en av dere gir, og som utgjør det som er Elvebakken. Uten det engasjementet som elever og ansatte har for skolen vår ville ikke Elvebakken vært det samme. Elvebakken er kulturen og menneskene som deltar i fellesskapet.

Nå står vi ovenfor en velfortjent juleferie for alle. Det har vært slik de siste to årene at feriene kommer når vi mest trenger dem. Og denne er ikke et unntak fra det. Nå venter rolige dager sammen med familie og venner, en velfortjent pause for alle.

Med det ønsker jeg dere alle en riktig god jul!

 

Camilla Hauren Leirvik

Rektor