Glad og stolt Norgesmester!

NM i grafisk 2017

Oppgavene var å designe logo og profileringsmateriell til det planlagte nye virtuelle senteret på Hamar. Oppgavene skulle løses på kort tid, med en fagjury som dommere.

Petter Arnesen konkurrerte med fylkesvinnerne fra Østfold, Hedmark og Troms. I alt 240 elever fra alle landets fylker konkurrerte i 25 ulike lærefag i det første skole-NM for yrkesfag som ble arrangert på Hamar katedralskole 24.-26. april. Arrangementet er et ledd i skoleprosjektet som WorldSkills Norway står bak. Projektet har fått midler fra Kunnskapsdepartementet.