Vannpris til Elvebakken elever!

Natalie Blindheim Synnes og Stine Emilie Gregersen.
Prisen blir vanligvis delt på verdens vanndag 22. mars, men ble utsatt og gjennomført digitalt 24 november. Natalie og Stine vant 15 000 kr og en flott skulptur.
 
Natalie og Stine forsket på overvanns problematikken ved Telthusbakken i sitt Geofag 2 forskningsprosjekt. NVE har valgt å  brukte forskningsresultatene videre i implementering av tiltak ved Telthusbakken. Juryen var imponert over bredden i bruk av kartdata og prosjektets klare målformuleringer. De beskriver oppgaven som godt skrevet og metodisk godt fundert.
 
Geofag på Elvebakken ga mersmak og Natalie og Stine nå studerer geofag ved Universitet i Bergen.
Tusen takk til Knut Moen fra NVE for sin støtte, utstyr og veiledning.
 
Her kan du se filmensom oppsummere prosjektet:
 

Norsk Juniorvannpris arrangeres av de tre foreningene Norsk vannforening, Norsk hydro­logiråd og Norsk Vann med støtte fra en rekke sponsorer. Prisen deles ut hvert år til en elev eller gruppe av elever i ungdomsskolen eller videregående skole som har jobbet med en vannfaglig undersøkelse.