Nytt fagtilbud: studieforberedende med elektrofag

Nytt fagtilbud på elektro

I løpet av tre år vil du få en kombinasjon av teori og praksis som vil øke din forståelse av samfunnets behov for miljøvennlig energi. Dette gjør deg meget godt egnet til å arbeide med aktuelle problemstillinger og teknologiske utfordringer i energisektoren.

Supert for videre studier

I tillegg til generell studiekompetanse får du en fagsammensetning som tilfredsstiller opptakskravene til ingeniørstudier i Norge. Det gir deg også solid bakgrunn for videre studier innen alle teknologifag, eller som lærling i et mangfold av bedrifter. Elvebakken videregående skole har samarbeid med Hafslund, Bellona, Passion 4 Ocean, Nor-Shipping, og vi utvider stadig våre samarbeidsarenaer. I tillegg til å ha moderne utstyr på våre elektroverksteder har vi flere 3D-printere, og ikke minst en bølgetank på 2,5 x 7 meter. Vi har også et stort realfagssenter på 1600 kvm.

Vg1

Fellesfagene og programfagene på elektro er med i FYR - fellesfag, yrkesretting og relevans. Det betyr at fellesfagene blir yrkesretter og lærerne samarbeider om tverrfaglige prosjekter. I naturfag og elektrofagene vil elevene tilegne seg fordypende kunnskap i vindkraft, solceller og bølgekraft. Hvordan utvikle nye energieffektive og miljøvennlige produkter kan være typiske prosjekter i Vg1. Elever som har tatt matematikk T på ungdomskolen får mulighet til å velge matematikk R1 allerede i Vg1.

Vg2

Fellesfagene og programfagene på Vg2 vil fremdeles ha sine FYR prosjekter. Det vil også være rom for ekskursjoner, deltagelse i NM i elektro og andre konkurranser. Eksterne foredragsholdere vil inspirere til kreativitet og innovasjonstekning. Elever som har tatt matematikk R1 i Vg1 får mulighet til å velge matematikk R2. Dette året avsluttes med tverrfaglig eksamen i elektrofagene.

Vg3

Dette året får du matematikk R2 og programfagene teknologi og forskningslære og fysikk fra studiespesialisering. Elever som har tatt matematikk R2 i Vg2 får mulighet til å velge et ekstra fag eller benytte timene til egen disposisjon.

Etter Vg3 kan du søke deg videre til høyskole/universitet eller søke læreplass og få fagbrev i tillegg til studiekompetanse.

 

Linjen er søkbar i Vigo som:

ELELE1N--EL  Vg1 Elektrofag med elenergi, studiekompetanse, 3-årig

Har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte avdelingsleder Henriette Sæbø på mail: henriette.saebo@ude.oslo.kommune.no eller på telefon: 23 46 73 66, mobil: 474 42 443