Elvebakken med seier i Ocean Space Race 2018

Vinnere av Ocean Space Race 2018

De enkelte skoler har holdt lokale konkurranser på forhånd og stilte med sin beste elevgruppe. Det hele ble avgjort i havbassenget på Marinteknisk Senter, Tyholt i Trondheim. Elevene konkurrerte i skipsdesign og vindturbin-design og tester ut modeller utviklet i faget "Teknologi og forskningslære". Den landsomfattende konkurransen er et konkret tiltak for å øke interessen for realfag og havromsteknologi.

Fagdager

I tillegg til selve konkurransene, står også faglige foredrag, laboratoriebesøk og omvisninger i forskningsanleggene til NTNU på programmet for å inspirere elevene før selve konkurransedagen på Tyholt. De får også testet modellene sine i verdens største havlaboratorium. En fagjury kårer vinnerne i de ulike konkurranseklassene basert på en rapport som deltakerne har levert inn på forhånd samt deltagelsen i konkurransen i havbassenget. Per Magne Einang fra Sintef Ocean er prisutdeler. 

Teknologi og forskningslære som fag

Teknologi og forskningslære er et fag i videregående skole som er særlig aktuelt for de som ønsker seg inn på ingeniørstudier. Det skal være et såkalt "realfagsinspirerende fag" som fokuserer i hovedsak på praktisk bruk av realfag og kan derfor fungere som et supplement til de andre realfagene. 

Ocean Space Race

Ocean Space Race er en storsatsning fra kunnskapsmiljøene i Teknologihovedstaden Trondheim for å få ungdom til å få øynene opp for realfag, FoU og havromsteknologi. OSR gjennomføres i samarbeid mellom maritime næringsaktører. Det er 10. året på rad Ocean Space Race arrangeres, og det er elever fra 7 fylker representert. Ocean Space Race 2018 arrangeres i regi av NTNU, Sintef Ocean og Samarbeidsforum Marin. 

Les mer her: https://www.oceanspacerace.no/