Om tiden fremover

Kroppsøving og kunst

Stengt

Slik det ser ut nå vil skolen være fysisk stengt frem til 26. mars. Vi vil sende ut ny informasjon så raskt vi får det, men forbereder oss samtidig på at situasjonen vil vare til over påske. Det er viktig at alle er trygge på at vi har god kontroll på det å sette standpunktkarakterer for alle elever også om situasjonen skulle ta lengre tid enn til 26. mars. 

Eksamen og vitnemål

Eksamen er noe mange er bekymret for. Foreløpig har kun de eksamenene som skulle vært gjennomført i mars (1PY – Matematikk for yrkesfag) blitt avlyst. Dette får ingen konsekvenser for våre elever. Vi avventer hva som skjer med vårens eksamener, men alle skal være trygge på at det finnes gode løsninger for videregående skoler der vitnemål kan utstedes på grunnlag av kun standpunktkarakterer. Dette er tidligere blitt gjennomført ved langvarig streik. Alle våre elever som er på utveksling skoleåret 2019/2020, vil bli kontaktet av skolen og fulgt opp. Skolen skal sikre at alle disse elevene får fullføre dette skoleåret og få grunnlag for vitnemål. 

Kontakt oss hvis det er noe

Det er viktig for skolen at alle som har behov for hjelp får det. Det kan være både små og store ting, som vi må løse sammen. Om du har behov for å snakke med noen andre enn din kontaktlærer kan du ta kontakt med en av våre rådgivere. Disse finner du på vår hjemmeside:

Du kan ta kontakt med hvem som helst i rådgivertjenesten, men de har best oversikt over klassene under. 

Liv

1DHABC + 1MPAB + 2MAB + 1KDAA + 3STP

Nina Løfsnes

1EL + 2ELE + 2 DAEA + 2KDAB + 2DURH + 3KDAAB + 3STD

Oda

1STDEF + 2KDAAB + 2STCEF + 2UTLAND + 3STEFG

Grete

1KDAB + 1STABC + 2STAB + 3PBGENAB + 3STY + 3STABC

Marit

1MKSABC + 2MKSABC

Nina Jensen

3MKSABC

Om du har behov for å ta kontakt med skolens ledelse finner du vår kontaktinformasjon på skolens hjemmeside. Vi er tilgjengelige for både elever og foresatte. 

Ta vare på hverandre!