Miljø er ikke skole. Det er ditt liv.

Oslo er Europas miljøhovedstad 2019

Fin seremoni

En fin seremoni med taler fra både politikere og embedsmenn ble flott bundet sammen av unge og kloke programledere som understreket at miljø er ikke skole. Det er din mat. Dine klær. Din økonomi. Ditt hus. Din jobb. Din helse. Gina Gylver er tidligere leder av Natur og Ungdom i Oslo og Iman Meskini er kjent fra serien SKAM. Begge er bevisste og engasjerte unge som er opptatt av miljø og klimaspørsmål. Som Gina sa til det godt voksne publikummet i salen: Deres generasjoner har ødelagt miljøet. Våre må reparere det. Hun kom også med et hyllest til Lan Marie Ngyen Berg: Da jeg begynte som aktivist, lovet jeg meg selv at jeg aldri ville bli politiker. Miljøet er for viktig for meg til at jeg vil at det skal være en del av det politiske spillet. Men hvis det er en politiker som har vist meg at det går an å være politiker uten å kompromisse, så er det deg, Lan. Iman og Gina understreket også viktigheten av å tenke håp, muligheter og løsninger. 

Verdensmester i slampoesi

Evelyn Rasmussen Osazuwa ville ikke gjøre lekser på skolen. Da lot læreren henne skrive dikt i stedet. I 2017 vant hun World Cup i slampoesi i Paris. Hun får sagt det som bør sies om situasjonen vi er i når det gjelder miljøet i et globalt perspektiv på en helt spesiell måte. Se 59.50 ut i sendingen her. 

KDA-elever

Elever fra Kunst, Design og Arkitektur har i flere uker jobbet med popupformatet for å lage de to sidene som representerer Oslo i The Green Book - som overleveres fra miljøhovedstad til miljøhovedstad. Samtlige popupforslag er utstilt i rådhuset og viser mange gode forslag, stor kreativitet og innsikt i hva Oslo er.

Elever fra KDA med popupsidene i The Green Book

Cities are key

Over halvparten av verdens befolkning bor i byer. Og byene vokser. Derfor er organiseringen av byene en nøkkel for å nå verdens klimamål. Oslo skal være Europas rollemodell og inspirator for dette arbeidet i 2019 som miljøhovedstaden. Oslo er liten nok til å kunne teste ut løsninger. Oslo er også stor nok til at løsninger kan skaleres opp til større byer. Vi har tilgang til frisk luft, rent vann, grønne områder og en fjord vi kan bade i. Det er det ikke alle byer som har. 

Grønne fakta om Oslo

37,2 kvadratmeter grønt pr innbygger. 98% av befolkningen lever under 300 meter unna grønne urbane områder. 354 kilometer åpne elever. 90% av befolkninen lever under 300 meter unna offentlig transport. Verdensledende innen el-syker.  Elbiler utgjorde 60% av nye biler i 2018. 56% av all offentlig transport er på trikker, busser og T-bane med nullutslipp. Bruken av offentlig transport har økt med 50% siden 2007.

Helhetlig tenkning

Juryen er imponert over det helhetlige perspektivet Oslo har på biodiversitet, offentlig transport, sosial integrering og byhelse - under slagordet: City for everyone, putting people first. Måten Oslo har tatt tilbake byen fra bilene til befolkningen, fasilitert økt kontakt mellom publikum og byråkrater gjennom møter og planlegging, har også bidratt til at valget av ny europeisk miljøhovedstad falt på Oslo. Vi har fått en by vi kan bo i og leve i med reinere luft og vann.

Hårete CO2-mål

Innen 2020 skal det være redusert med 36%. Innen 2030 med 95%. Fossil oppvarming skal fases ut innen 2020. 50% gjenvinning innen 2020. Fossilfri offentlig transport innen 2020. Dette vil gi en urban by som det vil være godt å leve i for både store og små. En by hvor man kan puste, bevege seg, og nyte naturopplevelser. Med skog og fjord rett i nærheten og et bysentrum som pulserer av mennesker. Ikke av biler.  Det er en miljøhovedstad vi kan være stolte av. En by vi faktisk kan leve godt i. 

Kilde: European Union, 2018: "OSLO - European Green Capital 2019"