På landslaget i programmering

På landslaget i programmering

Første runde består av en times oppgaveløsing og foregår på skolene. Over 500 elever fra 48 skoler deltok i november. Andre runde innebærer å løse fem programmeringsoppgaver (i Java, C, C++ eller Python) hjemme eller på skolen i løpet av en uke i januar. Tredje runde er finalen. De 30 beste ble invitert til et tre dagers fullt betalt opphold i Bergen med treningsrunder og forelesninger før konkurransen som går over fem timer med intensiv programmering.

Behov for kompetanse i programmering

NIO er også en aktiv deltaker i rekruttering av elever til programmering, gjennom innslag i media, skolebesøk, samt gjennomorganisasjonen Kidsakoder. Våre programmerings -konkurranser fyller en mangel i norsk skole. Norsk næringsliv etterspør jobbsøkere med gode programmeringsevner rettet inn mot problemløsning. Samtidig er det lite programmering av denne typen på læreplanen i den videregående skolen. Gjennom deltakelse i NIO får interesserte elever en mulighet til å lære mer om denne typen programmering via våre nettsider og konkurranser. Deltakerne påvirker miljøet i sine klasser som fører til at enda fler får slik programmeringserfaring. Også lærerne kan utvikle seg via dette.

Hvor er jentene?

Det er lav deltakelse av jenter ved programmeringskonkurranser, ikke bare i Norge men over hele verden. En internasjonal organisasjon har blitt opprettet for å forbedre deltakelse på de høyere nivå også for jenter, og her deltar NIO.

Les mer om NIO her.