576 374 kroner er ny rekord for PLAN-dagen!

Hele 576 374 kroner ble samlet inn

Det var utrolig gøy å se hvor utrolig engasjerte mange av elevene var på arbeidsdagen. Det var flere som jobbet i flere timer og samlet inn store summer, og det setter vi utrolig stor pris på. At elevene viser såpass stor interesse for å samle inn penger til elever med andre forutsetninger i et annet land, er utrolig flott å oppleve! 

Demokratisk prosess

Elevene på Elvebakken har selv vært med å bestemme hvilket solidaritetsprosjekt skolen skal støtte. I starten av skoleåret ble det avholdt et valg der alle fikk stemme mellom Plan-Norge og Operasjons Dagsverk som samarbeidspartner de neste tre årene, og Plan fikk flertall.Det er også elevene som bestemmer hvilket av Plan sine prosjekter vi skal støtte. Siden vi har et eget prosjekt som bare Elvebakken jobber med, håper vi at elevene opparbeider en sterkere tilhørighet til det de jobber for. I år kom kontakten fra Plan og informerte om de ulike prosjektalternativene før elevene fikk stemme over hva pengene skulle gå til.

Stor frihet

Plan gir Elvebakken større frihet til å velge og drive prosjektet selv, og vi får også tett oppfølging og tilbakemelding på hvordan prosjektet vårt går gjennom den treårige perioden med prosjektet. I tillegg har vi en komité som er åpen for alle som ønsker å bidra og komme med ideer og innspill. Plan gir oss mye frihet til å utforme hovedaksjonen og andre småaksjoner gjennom året slik vi ønsker. At det er styret til Plan-Elvebakken og dermed skoleelever som organiserer aksjonen, fremfor Plan-Norge, fører til at elevene på Elvebakken har stor mulighet til å påvirke hvordan aksjonen gjennomføres.  

Organisasjonen

Plan-Elvebakken består av ett styre og én komité. Styret har til sammen åtte medlemmer: Mille Eriksen, Ruby Griffin Solheim, Diba Ismaili, Lone Devik, Vilde Johnsen, Selma Tveten, Kaspara Bolstad og Suzie Moslet. Alle i styret har sitt eget ansvarsområde, eksempelvis økonomi eller sosiale medier, men hovedsakelig samarbeider vi om de forskjellige oppgavene. I tillegg har vi en komité som er åpen for alle som ønsker å delta. Komiteen hjelper til med ulike oppgaver, blant annet å lage panteboks eller telle sammen penger i etterkant av arbeidsdagen.  

Innsamlingen fortsetter

Selv om aksjonsdagen er over, er vi langt i fra ferdige. Vi planlegger å arrangere noen små-aksjoner gjennom skoleåret, for eksempel kakesalg, og muligens et klesmarked. I tillegg skal styret evaluere årets aksjon og finne ut av hva som gikk bra, og hva som må forbedres. Deretter skal vi lage en detaljert årsplan for neste år, slik at styret har en oversikt over hva som må gjøres fremover.   Neste år skal vi fortsette med årets prosjekt og fremdeles jobbe for utdanning i Tsholotsho. Det skal velges nye styremedlemmer, siden dagens 3.klassinger slutter på Elvebakken. Det viktigste for neste år er å ta med seg de erfaringene vi har fra i år, og bruke disse for å få skape en enda bedre aksjon. Dette gleder vi oss veldig til!

Kommunikasjon - en utfordring

Det vanskeligste var vel å nå ut til alle elevene med viktig informasjon om hvordan aksjonsdagen skal gjennomføres. Vi hadde et informasjonsmøte for alle på skolen og sendte også ut informasjon til elevrådsrepresentantene, men det var flere spørsmål og uklarheter i etterkant. Det er viktig å presisere at dette selvfølgelig er noe vi forventer, og at vi veldig gjerne vil at folk spør oss hvis det er noe de lurer på. Til senere år tar vi med oss disse erfaringene og jobber for at informasjonen skal formidles enda bedre neste år.

Tekst: Ruby Griffin Solheim. Foto: Theo Magnor