Holbergpris til Elvebakken-elever

Holbergvinnere

Tirsdag 12.mai kunngjorde kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby at Elvebakken-elevene

Elisa Bakken, Thelma Sundby og Live Tveit vant annenprisen i forskningskonkurransen med det historisk-sosiologiske prosjektet “Ikke kun mellom linjene”. Prosjektet undersøker hvordan antisemittisme kom til uttrykk i Aftenposten og Adresseavisen i perioden 19381939. Juryen understreket at «bruken av empiri i kombinasjon med tidligere forskning løfter oppgaven og gjør den til svært interessant lesning».

Faglærerne Heidi Ree og Knut Erik Aarvold, og skolebibliotekar Ingrid Svennevig Hagen har veiledet elevene og er imponerte over elevenes innsats.

<![iElisa, Thelma og Live har vist en faglig nysgjerrighet, utholdenhet og evne til kritisk tenkning – som nettopp er det vi håper på at elevene skal oppnå med en slik forskningsprosess.

Elevene har fått hyggelige hilsener og gratulasjoner fra Holberprisen i skolen, forskerkontakt Maren Aase og historiker, forfatter og journalist Bjørn Westlie som satte elevene på ideen om å skrive om antisemittisme i norske aviser etter at han besøkte skolebiblioteket i november 2019.

Se mer om prisen her

Fra forskerkontakt Maren Aase:

Digitale blomsterbuketter på den store dagen!

Varme gratulasjoner til prisvinnerne Live, Thelma og Elisa for velfortjent anerkjennelse av solid arbeid med grep om både fortid og samtid! Juryens oppsummering - "godt gjennomført, imponerende og engasjerende" - som Kunnskapsministeren leste opp, er en tilbakemelding de fleste som jobber som forskere bare kan drømme om. Rått! Håper dere danser, ler, smiler og er ordentlig, ordentlig glade! Kanskje får flere også lese mer om funnene deres, hvis dere velger å formidle dem enda bredere?

Store gratulasjoner også til resten av Elvebakken-prosjektene og alle som turte å følge interessene sine inn i et forskningsprosjekt! Når utforskertrang og systematikk møtes kan magi og ny kunnskap oppstå. Alle som tør å gi seg i kast med forskning fra "innsiden" trener analytiske muskler som er gull verdt i samtlige fremtidige prosjekter! Det var kjempegøy å få innblikk i den store utviklingen dere alle hadde underveis. Kanskje har du også merket at du leser og lytter litt annerledes når du følger med på det som skjer i samfunnet?
 
Stor digital applaus også til lærere og bibliotekarer. Som godt kjent, har møtet mellom utforskertrang og systematikk gode vilkår på Elvebakken, ikke minst fordi det der fins folk som verner og støtter elevers tenkerom! Tilstedeværelsen deres synes, nok en gang, lang vei, i imponerende elevarbeider og reisen disse har tatt. Kanskje enda viktigere, så kjennes den også, i hele rommet.

Hipp, hipp og nyt dagen!
Alt godt,

Maren (forskerkontakt 2020)

Fra Birger Berge i Holbergprisen i skolen:

Kjære Elisa, Thelma og Live,

Gratulerer så mye! Vi er utrolig glade på deres vegne. Juryen var mektig imponert over det dere har fått til. Vi håper dere fikk med dere juryens begrunnelse, som kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby leste opp i dag. Der får dere mye skryt for det grundige og interessante arbeidet deres. Hvis dere ikke fikk sett kunngjøringen, finner dere opptaket på våre hjemmesider. Det neste som vil skje er at dere inviteres til arrangementer her Bergen kommende høst. Det vil finne sted midt i oktober, og da håper vi dere har anledning til å bli feiret.

Bjørn Westlie, som inspirerte elevene til sitt forskningsarbeid, er svært imponert og stolt og sendte elevene denne videohilsenen.

Gratulerer!