Skolevalget på Elvebakken er klart!

Illustrasjon til valget

Resultatet fra skolevalget på Elvebakken 2017