Hovedseksjon

Status Covid-19 smitte på Elvebakken

elvebakken

Status per 03.05.2021:

To lærere og en elev ble involvert i et mindre smitteutbrudd søndag 25.april. Klassen 1FBIEA og deler av klassen 1STD ble satt i karaktene. Karantenen ble avsluttet 2. mai. 

 

Status per 23.03.2021:

En klasse på elektrofag og 11 elever på Vg2 studiespesialisering er i karantene frem til og med onsdag 24. mars.

 

Status per 08.03.2021:

Skolen har fått en elev på Vg3 Studiespesialisering som har testet positivt for Covid-19. Eleven har kun vært i egen klasse og dermed er kun denne klassen satt i karantene. Smittesporingsteamet har konkludert at eleven har kjent smittevei utenfor skolen.

 

Status per 07.01.2021:

Det er ingen elever som er bekreftet smittet som har vært i kontakt med andre elever på skolen. Smittesporingsteamet har derfor bestemt at ingen skal i karantene. 

 

Status per 02.12.2020:

Det er konstatert at en elev på Vg2 elektrofag er koronasmittet. Bydelens smitteoppsporingsteam følger opp den smittede og alle som skal i karantene har fått beskjed om dette. Klassen til eleven er satt i karantene t.o.m. mandag 07.12.20. Klassen har hjemmeskole. 

 

Status per 26.11.2020:

Skolen har fått en elev på Vg1 Elektro som har testet positivt for Covid -19 denne uken. Eleven har ikke vært på skolen siden torsdag forrige uke og har kun programfag. Klassen er derfor satt i karantene ut denne uken, og tilbake mandag neste uke. Alle involverte er informert og alle er bedt om å teste seg.

 

Status uke 47:

Ved inngangen til uke 47 har skolen fire elever som er bekreftet smittet og som fører til at elever må i karantene. Vi vil ha om lag 60 elever i karantene kommende uke. Dette antallet har vært relativt stabilt de siste ukene.

 

-        En elev som tilhører Vg1 ST. Smittesporingen viser at eleven har vært nærkontakt med smittet utenfor skolen. Alle nærkontakter er kontaktet og alle tester seg. Eleven har kun vært i egen klasse og dermed er kun denne klassen satt i karantene.

-        En elev som tilhører Vg2 ELEA/B. Smittesporingen har ikke konkludert med smittekilde. Eleven har hatt kontakt kun med elever fra de til EL-gruppene og selv om kun deler er nærkontakter, vil alle være på hjemmeskole neste uke. Dette er vurdert som den beste løsningen for kvalitet i opplæringen.

-        To elever som tilhører MP. Smittesporingen viser at elevene har vært nærkontakt med smittet utenfor skolen. Uke 46 var kun en liten gruppe elever på MP tilstede på skolen fysisk, og det betyr at kun et fåtall må i karantene.