Informasjon om organisering av skoledager etter jul

Elvebakkenlogo med glassvegg og himmel

Etter å ha fått inn innspill fra både elever og ansatte, har vi etter beste evne vurdert situasjonen.

Vi har landet på at vi også etter nyttår vil planlegge i to faser. Det er veldig uklart nå, hva som venter oss på nyåret. 

 

Vi lager derfor en forenklet plan med hybridundervisning for de to første ukene i januar. (Uke 1 og uke 2) 

 

PLAN FOR UKE 1 OG  2:

 

Inndeling i grupper

· Alle kontaktlærere deler klassene sine inn i to grupper. Gruppe 1 og gruppe 2.

 

Organisering av dager

· Alle i gruppe 1 er på skolen fysisk på 4/1, 6/1, 10/1, 12/1 og 14/1

· Alle i gruppe 2 er på skolen fysisk på 5/1, 7/1, 11/1 og 13/1

 

Yrkesfag

Alle våre klasser på yrkesfag er allerede i mindre grupper. De kan derfor i stor grad være i hele grupper, avhengig av størrelsen på rom. Avdelingslederne vil gi egen informasjon til våre

YF-klasser. 

 

Fra uke 3

Dersom det blir bestemt at videregående skole skal være på rødt utover dette, vil vi iverksette en plan som i større grad ivaretar de fagene som vi nå vet at må prioriteres for fysisk undervisning. Vi avventer å ferdigstille en plan for etter uke 2, til over nyttår. Ny informasjon om dette kommer derfor når vi vet mer, i uke 1.

 

Mer utfyllende informasjon er sendt til elever og foresatte fra portalen.