Regjeringen lytter til ungdommen

Ungdommens klimatoppmøte 2019

Onsdag 30. april ble ungdommens klimatoppmøte for Oslo arrangert av Kunnskapsdepartementet i kantinen på Elvebakken. Et crew fra Vg1 Medieproduksjon produserte film og bilder fra arrangementet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Se filmen her.

Se oppslag fra Kunnskapsdepartementet her

Se innslag på NRK her

Om toppmøtet i forkant fra TU her

Kunnskapsdepartementet arrangerer også ungdommens klimatoppmøte i Tromsø, Trondheim og Kristiansand. 

Diskusjonspunktene for toppmøtet var:

  • Lavutslippssamfunnet: Hvordan ser framtidens lavutslippssamfunn ut?
  • Grønn omstilling: Hvilke utfordringer og muligheter er det i overgangen til et bærekraftig samfunn?
  • Framtidens yrkesliv: Hvordan skal vi få flere til å interessere seg for å forske på nye teknologiske løsninger på klimautfordringene?
  • Mitt nærmiljø: Hva kan man gjøre i sitt nærmiljø for å kutte klimagassutslipp? Og hva vil du selv gjøre for å bidra til mindre klimagassutslipp?
  • Demokrati og medvirkning: Hvordan kan barn og unge få bedre mulighet til å påvirke framtidens klimapolitikk?
  • Kunnskap og utdanning: Hvordan kan skolen gi bedre opplæring om klima og bærekraftig utvikling?