Unge øyne - hva ser de? Hva ser vi?

Elvebakkenelever bar bildene
Denne dagen festet ungdommene blikket på Stortinget. Og det er grunn til å spørre om Norge fører en politikk som gjør at stortingsrepresentantene kan se ungdommene i øynene? Kanskje er det på tide å være mer opptatt av mulighetene som ligger i disse unge, fremfor returstatistikk? Markeringen var et samarbeid mellom fotograf Knut Bry, Antirasistisk Senter, Refugees Welcome Norway og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Ann-Margrit Austenå, Guri Jørstad Wingård og Rune Berglund Steen holdt appeller, og Knut Bry samtalte.
Knut Bry er en prisbelønnet fotograf med en omfattende karriere (man kan lese mer her: https://snl.no/Knut_Bry). Han har også jobbet som frivillig i asylleiren Pikpa på Lesvos. Tiden han har tilbrakt i leiren har resultert i et boksamarbeid med andre frivillige. Boken "Pikpa" gir oss et unikt innblikk i hverdagen på en flyktningleir, og handler om mennesker og solidaritet.