Gå studiespesialisering og velg blant kreative fag. Gå MK eller KDA og velg humanistiske fag eller realfag!

Flying away

Vi har organisert skolen slik at det er store muligheter for å velge på kryss og tvers, noe som byr på unike fagkombinasjoner. Realfagskompetanse med VFX eller grafisk design? Medier og kommunikasjon med realfag? Kunst, design og arkitektur med matematikk og mediefag? Ren forskerklasse. Psykologi og film?

De to studieforberedende programområdene kunst, design og arkitektur samt medier og kommunikasjon er begge treårige kreative løp, hvor det er mulig å både velge matematikk, biologi, fysikk - og faktisk kunne gå ut av videregående skole med fordypning innen kommunikasjon og design - og samtidig ha realfagskompetanse for å kunne studere medisin, ingeniør eller andre utdanningsløp som krever for eksempel R-matte.

Se vår fagvalgsbrosjyre for mer info.