Velkommen tilbake til skolen

Elvebakken byr på et mangfold!

Frammøte på skolen er avhengig av hvilket trinn og utdanningsprogram du går på. Se egen informasjon. Lurer du på noe, spør kontaktlærer eller rådgiver. Siden alle ikke kan møte opp samtidig, vil noen økter være på Elvebakken, mens andre fortsatt vil foregå via Teams. Vi har fått til mye bra i online-skolen og vil gjerne ta med det videre. 

Vi er opptatt av at vi skal lage en trygg og god gjenåpning for alle elever og ansatte. Vi følger de gjeldende  retningslinjene for hygiene og avstand, og det er viktig at alle har gjort seg kjent med disse reglene. Er du syk, skal du gi beskjed, holde deg hjemme og følge karantenereglene, slik myndighetene har bestemt.

Vi gleder oss til å se dere alle!