Velkommen tilbake!

elvebakken
  1. Vær hjemme om du har symptomer
  2. Sprit hender på vei inn og ut av bygget - og gjennom hele dagen
  3. Vask hendene
  4. Hold minst 1 meter avstand til andre elever og lærere
  5. Minimer antall nærkontakter
  6. Hold deg på din faste plass/i klasserom - ta gjerne pausene utendørs
  7. Bruk gjerne munnbind når du beveger deg rundt i bygget, i ganger og trappeløp
  8. Hold til høyre - og hold flyten

❤️ Hold avstand. Hold sammen.

 

Grunnlaget for nye lokale regler er ny smittevernveileder for videregående skole. Lenke til denne finner du her.

Med det nye muterte viruset som nå dominerer har det vært nødvendig fra sentrale myndigheter å gå gjennom og justere veilederne og praktiseringen av disse. Det har flere konsekvenser for Elvebakken vgs. Her er det viktigste beskrevet: 

Gruppestørrelse 

Vi vil fremover dele inn i mindre grupper, slik at alle elever får en så nær som mulig halvering av sine nærkontakter og kontakter i samme rom. Gruppestørrelsen for alle studiespesialiserende løp endres til fysisk skole for ca. 20 elever der undervisningen foregår i lukkede rom.  

Møblering 

Alle klasserom er nå møblert en og en og med ansiktet vendt fremover. (Busskjøring) Vi vet at denne organiseringen er svært lite pedagogisk orientert, men ettersom den nye smittevernveilederen nå beskriver dette spesifikt må dette gjøres av smittevernhensyn. Nytt virus som smitter lettere krever ny møblering. Alle rom skal til enhver tid være møblert slik at bord står 1. meter fra hverandre.  

Renhold 

Skolen har gjennom hele pandemien hatt forsterket renhold i henhold til det til enhver tid oppdaterte smittevernveilederen. Vi har et profesjonelt team som håndterer dette. Det er plassert ut automatiske håndsprit automater ved inngangene og rundt i bygget. Det er også tilgjengelig håndsprit i klasserom og verksted.  

Munnbind 

Det anbefales ikke munnbind i undervisningssituasjoner, men det kan være et tillegg til avstand i ganger og i fellesarealer. Munnbind erstatter ikke avstand.  

Ventilasjon 

Skolen har et lukket ventilasjonsanlegg. Dette har gjennom pandemien gått for fullt hele døgnet, etter anbefalinger gitt for slike anlegg. Lufting i rom knyttet til lukkede ventilasjonsanlegg anbefales ikke. Anlegget er den siste tiden renset og testet. Ved særskilte tilfeller har skolen vurdert plassering av elever i rom i forhold til utsug av luft. Elever med behov for særskilt smittevern definert av fastlege plasseres på faste plasser i god avstand til utsug av luft i rommet.  

Egen koronagruppe 

Skolen har fra uke 16 opprettet en egen koronagruppe. Denne gruppen samarbeider også med en referansegruppe blant elevene og etterlevelse av tiltak. Koronagruppen består av miljøarbeider Henrik, Ragnhild og Simen. De vil møte elevene med positive tiltak innenfor gjeldene smitteverntiltak og bidra i arbeidet med å minne på. Minne på er spesielt viktig med tanke på avstand og ommøblering.