Ytringskultur

Illustrasjon av Pauline Huang, KDA

Illustrasjon av Pauline Huyang, KDA, Elvebakken. 

Det handler om å kunne si fra uten å være redd. Det handler om å vite hvilke kanaler og linjer du bruker for å kunne melde. Og hvor du går hvis du ikke blir hørt. Det handler om hvordan mediene opptrer. Det handler om tilsvarsretten når noen sier noe. Det handler om forum og form for ytringer i klasserommet, mellom elever - elever og lærere og ledelse - og det handler om språk og formuleringer. 

Om ytringsfrihet ung.no:

For i loven står det at det også følger ansvar og plikter med denne rettigheten; demokratiske spilleregler skal gjelde og hensynet til folks verdighet og integritet. Ytringsfriheten må altså balanseres mot vern av andre rettigheter.

Om Ytringsfrihet snl:

Selv om ytringsfriheten er grunnleggende, er den ikke absolutt. Noen praktisk viktige, lovfestede unntak fra ytringsfriheten er forbudene mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, vedvarende trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

Om nettmobbing:

Du har kanskje dratt en spøk og merket at ikke alle syntes den var like morsom? Noen ganger kan det gå så langt at de du tuller med synes det er sårende eller støtende. Her kan du lese om hva som er lov og ikke lov - og nedenfor en sak om hvordan du kan unngå å tråkke over andres grenser.