Ingen bekymring er for liten eller stor!

Lone Kjær

Tlf. 913 70 814

Anne Lisbeth Engesmo 

Tlf. 901 98 549

HELSESØSTER har som oppgave å fremme helse og trivsel og bidra med råd og veiledning av elvene knyttet til deres fysiske, psykiske og sosiale helse.

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

Vi har taushetsplikt, men dersom eleven samtykker samarbeider vi med lærer og rådgiver.

Temaer du kan snakke med oss om:

  • Psykisk helse, - Trivsel, skole stress, angst, selvskading, sorg, depresjon, konflikter hjemme eller på skolen, bekymring for en venn, seksuell identitet  
  • Kosthold, Spiseforstyrrelse
  • Selvskading
  • Seksuell helse - resept på hormonell prevensjon, graviditetstest, klamydiatesting, abort, omskjæring