Helsesøster


Lone Kjær
Tlf. 913 70 814

 Helsesøster Anne Kathrine

Anne Katrine Akselsen
Tlf. 907 55 695

Helsesøster har som oppgave å fremme helse og trivsel og bidra med råd og veiledning av elvene knyttet til deres fysiske, psykiske og sosiale helse.

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

Vi har taushetsplikt, men dersom eleven samtykker samarbeider vi med lærer og rådgiver.

Temaer du kan snakke med oss om:

  • Psykisk helse, - Trivsel, skole stress, angst, selvskading, sorg, depresjon, konflikter hjemme eller på skolen, bekymring for en venn, seksuell identitet  
  • Kosthold, Spiseforstyrrelse
  • Selvskading
  • Seksuell helse - resept på hormonell prevensjon, graviditetstest, klamydiatesting, abort, omskjæring