Hovedseksjon

Elenergi og ekom med studiekompetanse (ELST)

Elenergi og miljø

Praksisrettet studiekompetanse elenergi og ekom

  • Elevene får like mange timer i felles programfag som andre elever på elektrofag.
  • Tilbudet gir  generell studiekompetanse. Elevene kan også velge programfag for å tilfredsstille spesielle opptakskrav til ingeniørstudier etc
  • Det er ingen krav til undervisning i annet fremmedspråk (tysk, fransk, spansk osv)
  • I Vg1 har elevene matematikk 1T med 5 timer per uke. I Vg2 kan de velge mellom matematikk S1 eller R1. Det er også mulig å velge matematikk S2 eller R2 i Vg3.
  • Etter Vg3 kan elevene søke seg videre til høyskole/universitet eller søke læreplass og få fagbrev i tillegg til studiekompetanse
  • Før fagprøven må alle ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. De som ønsker å søke læreplass etter Vg3  får tilbud om opplæring i teorien for lærefaget og fullføre teorieksamen for fagprøven i Vg3 i stedet for å velge et programfag fra studieforberedende.