Hovedseksjon

ELST - Elenergi og ekom med studiekompetanse

Elenergi og miljø

Praksisrettet studiekompetanse elenergi og ekom

  • Du får like mange timer i felles programfag som andre elever på elektrofag.
  • Tilbudet gir generell studiekompetanse. Du kan også velge programfag for å tilfredsstille spesielle opptakskrav til ingeniørstudier etc
  • Det er ingen krav til undervisning i annet fremmedspråk (tysk, fransk, spansk osv)
  • Matematikk: I Vg1 har du matematikk 1T med 5 timer per uke. I Vg2 kan du velge mellom matematikk S1 eller R1. Det er også mulig å velge matematikk S2 eller R2 i Vg3.
  • Etter Vg3 kan du søke deg videre til høyskole/universitet eller søke læreplass og få fagbrev i tillegg til studiekompetanse. Du har ungdomsrett som lærling dersom du går i gang med læretiden rett etter Vg3. Læretiden er 2 til 2,5 år.
  • Før fagprøven må du ha bestått eksamen på Vg3-nivå.