Hovedseksjon

Vg1 Elektro og datateknolgi

EL elektronisk styringsenhet

På Vg1 Elektro og datateknologi får du en innføring i elektroniske kretser og nettverk, samt energi- og styresystemer. Mye av undervisningen foregår i verkstedene. Du får innføring i sikkerhet på arbeidsplassen og hvordan jobbe ansvarlig og selvstendig. Du er ute på bedriftsbesøkt og jobber på  tverrfaglige prosjekter med fellesfag. Fellesfagene på Vg1 er matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving. Elevene er ute i bedrift i uke 46, og uke 3 og 4. Det er fint om du klarer å skaffe relevant utplasseringsplass selv, men skolen hjelper også elevene med dette.