Hovedseksjon

Vg1 Elektro og datateknolgi

Elektro sikringsarbeid

På Vg1 Elektro og datateknologi får du en innføring i elektroniske kretser og nettverk, samt energi- og styresystemer. Mye av undervisningen foregår i verkstedene. Du får innføring i sikkerhet på arbeidsplassen og hvordan jobbe ansvarlig og selvstendig. Du er ute på bedriftsbesøkt og jobber på  tverrfaglige prosjekter med fellesfag.