Vg1 elektrofag

Elektro sikringsarbeid

På Vg1 Elektro får du en innføring i dataelektronikk, automasjon (styringssystem) og elenergi. Mye av undervisningen foregår i verkstedene. Du får innføring i sikkerhet på arbeidsplassen og hvordan jobbe ansvarlig og selvstendig. Du er ute på bedriftsbesøkt og jobber på  tverrfaglige prosjekter med fellesfag.