Vg1 elektrofag

Elektro sikringsarbeid

Vi har fire klasser på Vg1 elektrofag ved Elvebakken. Hver klasse er på 15-16 elever. På Vg1 får elevene en bred opplæring og kurs som gir klarering for  ulike oppgaver i yrkeslivet.  I faget ”prosjekt til fordypning” får elevene prøve ut ulike yrkesretninger innen elektrofaget og dette gir deg rustet til valg av utdanningsprogram på Vg2. På Vg1 er alle elevene ute og jobber i bedrift i to perioder i til sammen i 3 uker.