Hovedseksjon

Skolebiblioteket

Studietid på Solli plass

Solli Plass

Læringssenteret på Elvebakken kalles Solli plass. Her får du hjelp og veiledning av skolebibliotekarer og rådgivere. Læringssenteret brukes aktivt i undervisningen i flere fag og er et populært sted for gruppearbeid og individuelt arbeid. Her får du tilgang til bøker, tidsskrifter, aviser og filmer. Bibliotekarene hjelper deg blant annet med å finne fram til interessant og relevant fag- og skjønnlitteratur. På Solli plass kan du jobbe sammen med andre i gode omgivelser.

Skolebibliotekarene

Vi er to skolebibliotekarer som jobber på læringssenteret Solli plass. Vårt mål er å skape leselyst, bidra til at elevene lærer seg kritisk tenkning og sørge for et godt sosialt fellesskap på tvers av trinn og fagområder. Skolebibliotekarene samarbeider med lærerne gjennom hele skoleåret for å kunne tilby alle elever ved skolen et best mulig bibliotektilbud. Vi jobber systematisk med litteraturformidling som en integrert del av undervisningen i flere fag. Skolebibliotekarene formidler ny og spennende litteratur og jobber aktivt med å vekke elevenes nysgjerrighet og leseglede. Vi holder kurs i informasjonssøking og kildekritikk og veileder elever i oppgaveskriving. Læringssenteret er en integrert del av det pedagogiske arbeidet på skolen og en viktig bidragsyter i elevenes læringsprosess. I tillegg til egne foredrag og undervisningsopplegg inviterer vi også eksterne foredragsholdere. Vi arrangerer samtaler, forfatterbesøk og andre sosiale aktiviteter i læringssenteret.

Skolebibliotekarene er til stede på Solli plass hver dag kl. 08:30–16:00

Websøk

I websøk kan du søke blant et stort antall bøker og andre dokumenter. Finner du noe du liker, kan du også reservere eller bestille tittelen. Hvis du logger deg inn, får du oversikt over alle dine lån, og kan også fornye lånene.

 

Kritisk mediebruk

Ansatte

Ingrid

Ingrid Svennevig Hagen

Skolebibliotekar og faglig leder for læringssenteret,
ingrid.s.hagen@osloskolen.no

 

Tone bibliotekar 2.jpg

 

Tone Lindtein

Skolebibliotekar
tone.lindtein@osloskolen.no