Forskerklassen

ST elev forsker

Klassen holder sammen i tre år med de samme kontaktlærerne.Elevene velger ikke programfag, men får en obligatorisk «pakke» av fag: kjemi, mate- matikk R, teknologi og forskningslære, fysikk + et valgfritt programfag i Vg2 og Vg3. Tre år i forskerklassen gir deg en fag- sammensetning som tilfredsstiller opptaks- kravene til alle studier i Norge, og gir solid bakgrunn for videre studier innen alle realfag. Det legges opp til at elevene får maksimalt antall realfagspoeng. 

Denne klassen vil o e holde til på realfags- senteret vårt. Der har vi åtte spesialrom, 3D-printer og ikke minst en bølgetank på 2,5 x 7 meter. På taket av skolen har elevene bygget solcellepanel i samarbeid med Hafslund. Vi har et godt samarbeid med NTNU. 

Les mer om fagsammensetningen på forskerlinjen i skolens forskerbrosjyre her.