Hovedseksjon

Forskergruppe

Forskere på tur

Som elev i Forskergruppa er får du mulighet til å ta programfaget Teknologi og forskninsgslære allerede i førsteklasse. Har du forsert matematikk har du også muligheten til å forsere videre, i tillegg til å forsere programfaget Teknologi og forskningslære, også kalt TOF. TOF er et fag der du får muligheten til å kombinere teoretisk kunnskap med evnen til å tenke kreativt og nyskapende. Vi utforsker sammen, og får trening i entreprenørielle ferdigheter,- en stadig viktigere kompetanse i fremtidens arbeidsliv. TOF gir et halvt realfagspoeng og ved å forsere ett fag i første klasse, kan du om du vil ta et fag mindre på vg3. 

Denne gruppa vil ofte holde til på realfagssenteret vårt. Der har vi åtte spesialrom, 3D-printer, laserkutter, og ikke minst en bølgetank på 2,5 x 7 meter.

Som elev i forskergruppa vil du gå i en vanlig ST-klasse, men tilbringe mye tid sammen med forskergruppa som møtes to ganger i uka. Mandag 12.15-13.45 og onsdag 13.00-15.30. Elever i forskergruppa får et spesielt fint samhold og får være med på spennende prosjekter og opplevelser utenfor skolen.

De siste årene har hele gruppa deltatt i Ocean Space Race som arrangeres av NTNU i Trondheim. Elevene har konkurrert om å bygge båt, vindturbin og droner. I 2023 vant vi første, andre og tredjepris i vindturbin. IMG_1018.PNG

Foto: OSR 2023, NTNU.

 

Hvordan søker du?

Du søker vanlig studiespesialisering gjennom Vigo.no. Er du interessert i å gå i forskergruppa, send en e-post til avdelingsleder for realfag, Henriette Prøven, henriette.proven@osloskolen.no. Lenke til søknadskjema legges også ut her. 

Du kan også ta kontakt på telefon tlf. 95085560 dersom du har spørsmål.