Forskerklassen

1STF på tur til Ocean Space Race i Trondheim 2019

På de fleste måter er forskerklassen som en vanlig studiespesialiserende klasse. Den viktigste forskjellen er at man har muligheten til å ta programfaget Teknologi og forskninsgslære allerede i førsteklasse. 

Har du forsert matematikk har du også muligheten til å forsere videre. Teknologi og forskningslære er et fag der du får muligheten til å kombinere teoretisk kunnskap med evnen til å tenke kreativt og nyskapende. Vi utforsker sammen, og får trening i entreprenørielle ferdigheter,- en stadig viktigere kompetanse i fremtidens arbeidsliv. 

Som elev i forskerklassen får du samme mulighet som andre elever til å velge andre programfag fra Elvebakkens brede utvalg. Det legges opp til at du tar realfagene matematikk R, kjemi og fysikk 1, men du kan selvfølgelig velge andre programfag. Felles for alle som går i forskerklassen er at de velger realfaglig fordypning.

 

Som elev i forskerklassen er ekskursjoner, klasseturer og opplevelser utenfor klasserommet en selvfølge. Du kan også få jobbe med prosjekter som du tar initiativ til. Denne klassen vil ofte holde til på realfagssenteret vårt. Der har vi åtte spesialrom, 3D-printer, laserkutter, og ikke minst en bølgetank på 2,5 x 7 meter.

De siste årene har hele klassen deltatt i Ocean Space Race som arrangeres av NTNU i Trondheim. Elevene har konkurrert om å bygge båt, vindturbin og droner. Vi har også samarbeidet med eksterne aktører som Fortum, Bellona og NILU, Norsk institutt for luftforurensning.

 

Hvordan søker du?

Søk vanlig studiespesialisering gjennom vigo.no. Når du vet at du har fått plass på Elvebakken, kan du sende en e-post til avdelingsleder for realfag Henriette Prøven og si at du ønsker å gå i forskerklassen: henriette.proven@osloskolen.no

Du kan også ta kontakt på telefon dersom du har spørsmål: Tlf. 95085560

 

Les mer om fagsammensetningen på forskerlinjen i skolens forskerbrosjyre her.