Forskerklassen

1STF på tur til Ocean Space Race i Trondheim 2019

En praktisk og annerledes skoledag

Som elev i forskerklassen er ekskursjoner, klasseturer og opplevelser utenfor klasserommet en selvfølge. Du kan også få jobbe med prosjekter som du tar initiativ til. Forskerklassen blir ofte invitert til å besøke konferanser og institusjoner grunnet elevene sitt engasjement for realfag og teknologi. Denne klassen vil ofte holde til på realfagssenteret vårt. Der har vi åtte spesialrom, 3D- printer, laserkutter, og ikke minst en bølgetank på 2,5 x 7 meter. De siste årene har hele klassen deltatt i Ocean Space Race som arrangeres av NTNU i Trondheim. Elevene har konkurrert om å bygge båt, vindturbin og droner.

 

Hvorfor velge Forskerklassen?

På de fleste måter er forskerklassen som en vanlig studiespesialiserende klasse. Den viktigste forskjellen er at man har muligheten til å ta programfaget Teknologi og forskningslære allerede i førsteklasse.

Teknologi og forskningslære er et fag der du får muligheten til å kombinere teoretisk kunnskap med evnen til å tenke kreativt og nyskapende. Vi utforsker sammen, og får trening i entreprenørielle ferdigheter,- en stadig viktigere kompetanse i framtidens arbeidsliv.

Som elev i forskerklassen får du samme mulighet som andre elever til å velge andre programfag fra Elvebakkens brede utvalg. Som elev i forskerklassen bør du interessere deg
for realfag. Det legges opp til at du tar realfagene matematikk R, kjemi og fysikk 1.

 

Hvordan søker du?

Søk vanlig studiespesialisering gjennom vigo.no. Når du vet at du har fått plass på Elvebakken, kan du sende en e-post til avdelingsleder for realfag Henriette Prøven og si at du ønsker å gå i forskerklassen: henriette.proven@ude.oslo.kommune.no

Du kan også ta kontakt på telefon dersom du har spørsmål. Tlf. 95085560

 

Les mer om fagsammensetningen på forskerlinjen i skolens forskerbrosjyre her.