Hovedseksjon

Forskergruppe

Forskere på tur

Som elev i Forskergruppa er får du mulighet til å ta programfaget Teknologi og forskninsgslære allerede i førsteklasse. Har du forsert matematikk har du også muligheten til å forsere videre, i tillegg til å forsere programfaget Teknologi og forskningslære, også kalt TOF. TOF er et fag der du får muligheten til å kombinere teoretisk kunnskap med evnen til å tenke kreativt og nyskapende. Vi utforsker sammen, og får trening i entreprenørielle ferdigheter,- en stadig viktigere kompetanse i fremtidens arbeidsliv. 

Som elev i forskergruppa er ekskursjoner, klasseturer og opplevelser utenfor klasserommet en selvfølge. Du kan også få jobbe med prosjekter som du tar initiativ til. Denne gruppa vil ofte holde til på realfagssenteret vårt. Der har vi åtte spesialrom, 3D-printer, laserkutter, og ikke minst en bølgetank på 2,5 x 7 meter.

Som elev i forskergruppa vil du gå i en vanlig ST-klasse, men tilbringe mye tid sammen med forskergruppa som møtes to ganger i uka. Mandag 12.15-13.45 og onsdag 13.00-15.30. Elever i forskergruppa får et spesielt fint samhold og får være med på spennende prosjekter og opplevelser utenfor skolen.

De siste årene har hele gruppa deltatt i Ocean Space Race som arrangeres av NTNU i Trondheim. Elevene har konkurrert om å bygge båt, vindturbin og droner. Vi har også samarbeidet med eksterne aktører som Fortum, Bellona og NILU, Norsk institutt for luftforurensning.

TOF gir et halvt realfagspoeng, og ved å forsere et fag i første klasse, kan du om du vil ta et fag mindre på Vg3.

Hvordan søker du?

Søk vanlig studiespesialisering gjennom Vigo.no. Når du vet at du har fått plass på Elvebakken, kan du sende en e-post til avdelingsleder for realfag Henriette Prøven og si at du ønsker å være med i Forskergruppa innen 8. august 2023.  henriette.proven@osloskolen.no

Du kan også ta kontakt på telefon dersom du har spørsmål: Tlf. 95085560