ST Vg1

st

De første ukene er også satt av til å velge fremmedspråk etter veiledning fra språklærerne. Du kan gjerne fortsette med fransk, tysk eller spansk. Men på Elvebakken kan du også begynne med kinesisk. Og elevene velger matematikk-variant (P eller T), også dette etter råd fra lærerne. Lærerne gir tilbakemelding heller med ord enn tall de første månedene for å dempe fokuset på karakterer. Utover høsten begynner forberedelsene til Vg2, for da skal alle velge sin egen programfagspakke. Lærere, eldre elever og rådgiverne orienterer grundig om de enkelte fagene som tilbys, og elevene gjør sine endelige valg på nyåret.i.