Hovedseksjon

ST Vg1

Morgensamling på Lunde

De første ukene er også satt av til å velge fremmedspråk etter veiledning fra språklærerne. Du kan gjerne fortsette med fransk, tysk eller spansk. Men på Elvebakken kan du også begynne med kinesisk. Og elevene velger matematikk-variant (P eller T), også dette etter råd fra lærerne. Lærerne gir tilbakemelding heller med ord enn tall de første månedene for å dempe fokuset på karakterer. Utover høsten begynner forberedelsene til Vg2, for da skal alle velge sin egen programfagspakke. Lærere, eldre elever og rådgiverne orienterer grundig om de enkelte fagene som tilbys, og elevene gjør sine endelige valg på nyåret. Begynner du på Vg1 og har forsert i matematikk eller engelsk kan du få mulighet til å velge programfag fra vg2 i matematikk og engelsk. Vi tilbyr også faget Teknologi og forskningslære på Vg1. Det gjelder alle Vg1 elever på Studiespesialisering. Du kan gå i en ordinær St-klasse, men ta faget som et ekstra programfag og bli en del av forskergruppa. Les mer om forskergruppa her 

 

På Vg1 kan du velge ekstra programfag

For alle:
Teknologi og forskningslære (for alle)

For deg som har forsert:
Engelsk 1
Matematikk R1/R2