Hovedseksjon

ST Vg1

st

De første ukene er også satt av til å velge fremmedspråk etter veiledning fra språklærerne. Du kan gjerne fortsette med fransk, tysk eller spansk. Men på Elvebakken kan du også begynne med kinesisk. Og elevene velger matematikk-variant (P eller T), også dette etter råd fra lærerne. Lærerne gir tilbakemelding heller med ord enn tall de første månedene for å dempe fokuset på karakterer. Utover høsten begynner forberedelsene til Vg2, for da skal alle velge sin egen programfagspakke. Lærere, eldre elever og rådgiverne orienterer grundig om de enkelte fagene som tilbys, og elevene gjør sine endelige valg på nyåret. Begynner du på Vg1 og har forsert i matematikk eller engelsk kan du få mulighet til å velge programfag fra vg2 i matematikk og engelsk. Vi tilbyr også faget Teknologi og forskningslære på Vg1. Det gjelder alle Vg1 elever på Studiespesialisering. Du kan gå i en ordinær St-klasse, men ta faget som et ekstra programfag og bli en del av forskergruppa. Les mer om forskergruppa her

 

 

På Vg2 og Vg3 er det mange fag å velge blant - det er bare å glede seg.

Matematikk S og R - Fysikk -  Kjemi- Biologi

Informasjonsteknologi - Programmering X

Geofag - Teknologi og forskningslære

Historie og filosofi - Politikk, individ og samfunn

Markedsføring og  ledelse - Rettslære

Samfunnsøkonomi 

Psykologi - Breddeidrett - Aktivitetslære

Entreprenørskap og bedrfitsutvikling

Musikk - Arkitektur og samfunn - Design og bærekraft

Foto og grafikk 1 og 2 - Kunst og skapende arbeid

Bilde (foto og/eller film, VFX, 3D/animasjon/spilldesign) - Lyddesign 

Tekst - Grafisk design - E-sport