Durham & internasjonalisering

mange på sopelime

New College Durham er en stor og moderne skole som i tillegg til å tilby ulike program på videregående nivå, har tilbud om ulike bachelorutdanninger. Det gir et stort og variert elevmiljø med et stort innslag av internasjonale studenter.  Skolen har fått en spesiell utmerkelse for sin kvalitet på opplæringen og er tildelt statusen Beacon College, som er et kvalitetsstempel som bare ca. tre prosent av britiske skoler har oppnådd.

Elvebakkens elever får en personlig tutor som følger opp både skolefaglige  ting  og livet i vertsfamilien. Elevene fra Elvebakken er fortsatt "Elvebakken-elever" mens de er i Durham, og vi holder jevnlig kontakt med med elevene gjennom året. Vi kommer også over og tar elevene med på en høstferietur til Belfast og Dublin for at de skal bli enda bedre kjent med hverandre, land og kultur.

Elvebakkens elever integreres i klasser med de engelske elevene og går opp til engelsk eksamen. Det betyr at elevene kan velge blant alle fagene som College tilbyr, noe som gir mange muligheter for valg videre på Vg3 og senere. 

Økonomi

Kostnader: Elvebakken betaler skolepengene. Du betaler kost og losji.

Egenandelen er 75 000. Lånekassen dekker ca 45 000 av disse. Prisen dekker

eget rom med internettilgang, to måltider per dag, reiser til og fra Norge

sommer og jul, medlemskap i treningssenter og busspenger.

Utfyllende infobrosjyre finner du her.

For spørsmål, ta kontakt med 

Nina Løfsnes.

Søknadsskjema finner du her. 

Filmer

https://www.facebook.com/elvebakken.vgs

http://www.youtube.com/watch?v=d9mvn7m_wWk

Reiseblogg

Emil Broll i England

Fire jenter på sopelime

Fra tidligere elever:

"Det beste Elvebakken gjorde for meg var uten tvil å sende meg til Durham. Vi lærte om England, kulturen og språket, ble kjent med mange nye mennesker, men aller viktigst, vi lærte så utrolig mye om oss selv, mye vi ikke hadde lært hjemme i Oslo. Utveksling er så mye mer enn bare skole, skolen er bare en liten del av det."

Drawing of a city