Hovedseksjon

ST Vg3

ST elev forsker

Som i Vg2 er halvparten av fagene programfag etter individuelt valg, mens resten er sammen med den gamle klassen, i fagene norsk, historie, religion og kroppsøving. Dette året blir preget av en innspurt mot mange eksamener. De som har valgt å fortsette med språkfagene også i Vg3 får som regel en ekskursjon til Spania, Frankrike, England eller Kina.

 

 

 

Stort fagtilbud gir mange muligheter

Matematikk S og R - Fysikk -  Kjemi- Biologi

Informasjonsteknologi - Programmering X

Geofag - Teknologi og forskningslære

Historie og filosofi - Politikk, individ og samfunn

Markedsføring og  ledelse - Rettslære

Samfunnsøkonomi 

Fransk 3 - Spansk 3 - Tysk 3

Psykologi - Breddeidrett - Aktivitetslære

Entreprenørskap og bedrfitsutvikling

Musikk - Arkitektur og samfunn

Design og bærekraft

Foto og grafikk 1 og 2  

Kunst og skapende arbeid

Bilde (foto og/eller film, VFX, 3D/animasjon/spilldesign)

Lyddesign - Tekst - Grafisk design - E-sport