Hovedseksjon

ST Vg3

en gruppe mennesker i hvite frakker

Som i Vg2 er halvparten av fagene programfag etter individuelt valg, mens resten er sammen med klassen din, i fagene norsk, historie, religion og kroppsøving. På Vg3 må du fullføre fordypning i enten realfag eller SSØ. 

På slutten av året vil du gjennomføre eksamen i:

  • norsk hovedmål
  • 2 skriftlig fag
  • 1 muntlig eller muntlig-praktisk

Gjennom året får du tett oppfølging og karriereveiledning av våre rådgivere for videre studier. 

 

Stort fagtilbud gir mange muligheter

Realfag:
Matematikk S og R
Fysikk
Kjemi
Biologi
Informasjonsteknologi
Geofag
Teknologi og forskningslære

Språk, samfunnsfag og økonomi:
Historie og filosofi
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi og sosialantropologi
Markedsføring og ledelse
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Rettslære
Samfunnsøkonomi
Samfunnsgeografi
Psykologi
Breddeidrett
Friluftsliv
E-sport
Engelsk
Fransk III
Tysk III
Spansk III
Kinesisk II 

Kreative fag:
Arkitektur og samfunn
Design og bærekraft
Foto og grafikk
Kunst og skapende arbeid
Bilde (foto, film, VFX, 3D/animasjon/spilldesign)
Lyddesign 
Tekst
Grafisk design

 

Fagtilbudet kan variere fra år til år