ST Vg3

ST elev forsker

Som i Vg2 er halvparten av fagene programfag etter individuelt valg, mens resten er sammen med den gamle klassen, i fagene norsk, historie, religion og kroppsøving. Dette året blir preget av en innspurt mot mange eksamener. De som har valgt å fortsette med språkfagene også i Vg3 får som regel en ekskursjon til Spania, Frankrike, England eller Kina.