Hovedseksjon

KDA Vg3 - verden åpner seg

KDA elevarbeid

Hvor viser vi fram det vi vil si? Hvilke alternative arenaer kan vi bruke for å nå frem til folk? Hvordan skal morgendagens byer se ut? Hvordan kan vi skape bærekraftige løsninger? Hva betyr noe? Hvordan tolker vi det? Hva gir mening? Hvordan skape mening? Nå handler det om kontekst. Krysningen mellom samfunn, filosofi i historie - uttrykt gjennom design, arkitektur og kunst. Her fordyper du deg i dine egne uttrykksvalg, skaper mening og analyserer. Året avsluttes med en avgangsutstilling hvor du viser ditt uttrykk til verden. Du har fortsatt fagene Design og arkitektur 3 og Visuelle kunstfag 3. I tillegg kan du velge fag fra alle andre studieforberedende program. Det betyr at du kan velge kombinasjoner som kreves for å søke arkitektstudiet ved NTNU, medisin, ingeniør og andre realfagsutdanninger. Se fagvalgsmeny til høyre, og mer info på hjemmesiden under fagvalg. 

Fagvalg på Vg3 gir mange muligheter

Realfag:
Matematikk S og R
Fysikk
Kjemi
Biologi
Informasjonsteknologi
Geofag
Teknologi og forskningslære

Språk, samfunnsfag og økonomi:
Historie og filosofi
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi og sosialantropologi
Markedsføring og ledelse
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Rettslære
Samfunnsøkonomi
Samfunnsgeografi
Psykologi
Breddeidrett
Friluftsliv
E-sport
Engelsk
Fransk III
Tysk III
Spansk III
Kinesisk II 

Kreative fag:
Arkitektur og samfunn
Design og bærekraft
Foto og grafikk
Kunst og skapende arbeid
Bilde (foto, film, VFX, 3D/animasjon/spilldesign)
Lyddesign 
Tekst
Grafisk design

 

Fagtilbudet kan variere fra år til år