Om elektrofag

Elektroelev i aksjon

Vi har fem klasser på Vg1 elektrofag ved Elvebakken. Hver klasse er på 15-16 elever. På Vg1 får elevene en bred opplæring i elektrofag, som gir en stor valgmulighet for veien videre. I faget ”prosjekt til fordypning” får elevene prøve ut ulike yrkesretninger innen elektrofaget og dette gir deg rustet til valg av utdanningsprogram på Vg2. På Vg1 er alle elevene ute og jobber i bedrift i to perioder i til sammen i 3 uker

Etter fullført Vg1 og Vg2 kan du gå videre lærling i 2 ½ år i bedrift. I lærlingetiden får du lønn under utdanningen og læretiden avsluttes med en fagprøve som gir deg fagbrev. Med fagbrev innen elektrofag er du attraktiv arbeidstaker i en solid bransje og gode lønnsvilkår. Elvebakken har dyktige og profesjonelle lærere med god bransje kunnskap. Vi legger vekt på mye praktisk arbeid i store lyse verksteder med oppdatert utstyr. I tillegg til "vanlige" installasjoner bygger mange elever egne forsterkere, programmerer roboter, bygger heiser og lager trykkluftstyringer etc. Elevene erfarer at teorien i programfagene henger sammen med det praktiske arbeidet og gjør det lettere å forstå sammenhengene.

Med det fagbrev kan du ta Y-veien for å bli ingeniør. Det er også mulig å ta Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse og bli kvalifisert til opptak til høyere utdanning. På Elvebakken legger vi til rette for de som ønsker opptak dirkete til ingeniørutdanning med ekstra matematikk 1T på Vg1 og R1 på Vg2. På Vg3 må eleven velge matematikk R2 og Fysikk 1. Vi anbefaler alle å ta et fagbrev først. Da får du en blanding av praktisk og teoretisk kompetanse som mange bedrifter etterspør. Når du har fullført fagbrev har du rett til å få gå Påbygg med generell eller spesiell studiekompetanse.