Elektrofag

elektro

Vi har fem klasser på Vg1 elektrofag ved Elvebakken. Hver klasse er på 15-16 elever. På Vg1 får elevene en bred opplæring i elektrofag, som gir en stor valgmulighet for veien videre. I faget ”prosjekt til fordypning” får elevene prøve ut ulike yrkesretninger innen elektrofaget og dette gir deg rustet til valg av utdanningsprogram på Vg2. På Vg1 er alle elevene ute og jobber i bedrift i to perioder i til sammen i 3 uker

Etter fullført Vg1 og Vg2 kan du gå videre lærling i 2 ½ år i bedrift. I lærlingetiden får du lønn under utdanningen og læretiden avsluttes med en fagprøve som gir deg fagbrev. Med fagbrev innen elektrofag er du attraktiv arbeidstaker i en solid bransje og gode lønnsvilkår. Elvebakken har dyktige og profesjonelle lærere med god bransje kunnskap. Vi legger vekt på mye praktisk arbeid i store lyse verksteder med oppdatert utstyr. I tillegg til "vanlige" installasjoner bygger mange elever egne forsterkere, programmerer roboter, bygger heiser og lager trykkluftstyringer etc. Elevene erfarer at teorien i programfagene henger sammen med det praktiske arbeidet og gjør det lettere å forstå sammenhengene.

Med det fagbrev kan du ta Y-veien for å bli ingeniør. Det er også mulig å ta Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse og bli kvalifisert til opptak til høyere utdanning. På Elvebakken legger vi til rette for de som ønsker opptak dirkete til ingeniørutdanning med ekstra matematikk 1T på Vg1 og R1 på Vg2. På Vg3 må eleven velge matematikk R2 og Fysikk 1. Vi anbefaler alle å ta et fagbrev først. Da får du en blanding av praktisk og teoretisk kompetanse som mange bedrifter etterspør. Når du har fullført fagbrev har du rett til å få gå Påbygg med generell eller spesiell studiekompetanse.

 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere

Drawing of a city

Fra tidligere elever:

"Det beste Elvebakken gjorde for meg var egentlig bare å være Elvebakken. Fantastisk sted med mye bra mennesker, og mange flinke elektrolærere som skjønte og hadde forståelse at elevene var mer sultne på praksis enn teori. Alltid når jeg møter gamle klassekamerater, blir tiden på Elvebakken omtalt om som "gyldne tider”".

Drawing of a city

Kontakt

Knut Johansen, avdelingsleder elektro

Knut Johansen

Avdelingsleder, elektrofag

Send mail

Drawing of a city

Elvebakken tilbyr

  • Elektrofag Vg1
  • Elenergi Vg2
  • Data og elektronikk Vg2
Drawing of a city

Mye praktisk

Hvorfor valgte du å søke Elvebakken?

Jeg hørte at det var en bra skole for elektro.

Hva er spesielt med programmet du går på?

Vi har mye praktisk og ikke så mye teori, noe som er veldig deilig. Så er det ikke så vanskelig.

Hva slags tips har du til førsteklassingene som skal begynne her?

Ikke stresse så mye i starten, bli kjent med mange nye.

Hvilke utfordringer kan man møte på i førsteklasse, og hvordan kan man takle dem?

Hvis ikke du får gode nok karakterer første året, så kommer du ikke inn andre året. Men det er egentlig ganske lett å få gode karakterer, for lærerne er veldig flinke og kule.

Hva er det beste med Elvebakken?

Det er en pen skole og det er veldig mange snille mennesker her.  

Hvilke fasiliteter på skolen liker du?

Jeg bruker mest fra den etasjen elektro holder til i. Men kantina er veldig pen, så vi er der noen ganger. Og kantina er et veldig fint sted å jobbe, for det er veldig stille.

Hva skal man lære i løpet av det første året på elektro?

Man lærer seg det grunnleggende. Ohms lov, effektloven og det å kunne sette opp sin egen sikring.

Har du andre tips eller råd til førsteklassinger på ditt program?

Følg med i elektrotimene! For hvis du ikke følger med, kan det bli vanskelig å henge med videre. Så lenge du følger med, så blir det meste ganske lett. 

Drawing of a city