Studieforberedende Kunst, Design og Arkitektur

KDA elevarbeid

Du jobber både digitalt og analogt. Du tegner, maler og bruker digitale designprogrammer. Med Creative Cloud og penn som skriver på skjerm har du uendelig mange muligheter. Praktisk arbeid lærer deg å gjennomføre kreative prosesser og designutvikling.  Du lærer om arkitektur og formuttrykk, ulike materialer og teknikker og trener dine evner til kreativ problemløsning og estetiske bevissthet.Du jobber med skissetegning, produksjon av prototyper og modeller både i to- og tredimensjonal form. Du lærer å finne innovative løsninger. 

Å kunne finne løsninger, samarbeide, tenke kreativt og kunne uttrykke seg er kunnskap og ferdigheter som samfunnet ønsker at vi skal utvikle mer av - enten du velger en kreativ vei videre, eller noe helt annet.