Hovedseksjon

Om kunst, design og arkitektur

en plante i en gryte på et bord

På KDA jobber du både digitalt og analogt. Du tegner, maler og bruker digitale designprogrammer. Med Creative Cloud og penn som skriver på skjerm har du uendelig mange muligheter. Du lærer om arkitektur og formuttrykk, ulike materialer og teknikker. Du trener dine evner til kreativ problemløsning og estetisk bevissthet. Du jobber med skissetegning, produksjon av prototyper og modeller både i to- og tredimensjonal form. Du lærer å bruke metodikk som Design Thinking/Design Sprint og ulike metoder innen innovasjonsdesign. Gjennom reelle prosjekter og samarbeidspartnere utenfor skolen  får du praktisk erfaring med hvordan kunst, design og arkitektur samspiller med den virkelige verden i nåtid og fremtid. På Elvebakken kan du også kombinere KDA med realfagene som kreves for opptak til arkitektstudiet ved NTNU, ingeniørstudier og medisin.

Vi har samarbeidet med eksterne aktører som:

Oslo Architecture Triennale

Ultimafestivalen

Fotogalleriet

Munchmuseet

Elvelangs

Norsk folkemuseum

 

Inspirasjonsfilm KDA

Vi har

 • Engasjerte og dyktige lærere
 • Godt elevmiljø
 • Variert undervisning
 • Malersal
 • Snekkerverksted
 • Keramikkovn
 • Digital lab
 • Adobe Creative Cloud
 • 3D-teknologi, 3D-printer og laserkutter
 • Fotostudio, redigeringssuiter og lydstudio
 • Mulighet for spesiell studiekompetanse med realfag
 • Flott beliggenhet i "Den Kreative Akse langs Akerselva
 • Nærhet til gallerier og det offentlig byrommet
 • GullE - Elvebakkens kreative prisutdeling

Kontakt

Joakim Wold.jpg

Joachim Wold

Avdelingsleder, KDA

T: 93 88 21 12

Send mail

Tidligere elever sier:

"Det beste Elvebakken gjorde for meg, var nok det faglige knyttet til det kreative. Jeg lærte mye nyttig innen tegning og fargelære, som sammen med erfaringene av akttegning og ulike prosjekter har vært spesielt givende. Det har gitt meg en ekstra edge i forhold til kunstneriske prosjekter som jeg driver med på fritiden".

Tenk smart. Tenk kreativt.

Å ha trening i å finne løsninger, samarbeide, tenke kreativt og kunne uttrykke seg er kunnskap og ferdigheter som samfunnet trenger at vi utvikler mer av - enten du velger en kreativ vei videre - eller noe helt annet.