Studieforberedende Kunst, Design og Arkitektur

KDA elevarbeid

Du lærer å bruke metodikk som Design Thinking/Design Sprint og ulike metoder innen innovasjonsdesign. Du jobber både digitalt og analogt. Du tegner, maler og bruker digitale designprogrammer. Med Creative Cloud og penn som skriver på skjerm har du uendelig mange muligheter. Du lærer om arkitektur og formuttrykk, ulike materialer og teknikker. Du trener dine evner til kreativ problemløsning og estetisk bevissthet. Du jobber med skissetegning, produksjon av prototyper og modeller både i to- og tredimensjonal form. Gjennom eksterne oppdrag får du praktisk erfaring med hvordan kunst, design og arkitektur samspiller med den virkelige verden i nåtid og fremtid.

Å ha trening i å finne løsninger, samarbeide, tenke kreativt og kunne uttrykke seg er kunnskap og ferdigheter som samfunnet ønsker at vi skal utvikle mer av - enten du velger en kreativ vei videre, eller noe helt annet.