Studieforberedende Kunst, Design og Arkitektur

Bysilhuett

Gjennom praktisk arbeid lærer du å gjennomføre kreative prosesser og designutvikling, alene eller i samarbeid med andre. Gjennom slike prosesser jobber du med forskjellige teknikker; med skissetegning, produksjon av prototyper og modeller både to- og tredimensjonalt. Du lærer deg til å se innovative løsninger. Bruk av ulike materialer, verktøy og digitale programmer inngår i arbeidet for å fremstille løsningsforslag, prototyper, ferdige modeller og presentasjoner. Du lærer også bruk av digitale verktøy for å presentere ideer for en kunde eller oppdragsgiver både visuelt og verbalt.

Gjennom læringsprosessene utvikler du praktiske ferdigheter i og kunnskaper om arkitektur og formuttrykk, ulike materialer og teknikker og trener dine evner til kreativ problemløsning og estetiske bevissthet. Dette er ferdigheter som kommer til nytte i mange ulike utdanninger og yrker senere i livet.

 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere

Elvebakken jobber opp mot miljøer innen kunst, design og arkitektur for å gi elevene mest mulig virkelighetsnær opplæring.

Arktitekturtriennalen 2016

Elvelangs

Kuma Oslo

Drawing of a city

Fra tidligere elever:

"Det beste Elvebakken gjorde for meg, var nok det faglige knyttet til formgivingslinjene. Jeg lærte mye nyttig innen tegning og fargelære, samt erfaringene av akttegning og ulike prosjekter har vært spesielt givende. Det har gitt meg en ekstra edge i forhold til kunstneriske prosjekter som jeg driver med på fritiden".

Drawing of a city

Kontakt

Kjersti Normann

Avdelingsleder,

Kreativ Avdeling

Send mail

 

Drawing of a city

Elvebakken tilbyr

  • Utlån av nye PCer og tilgang til iMac
  • 3D-teknologi og 3D-printer
  • Opplæring i profesjonell programvare
  • Tilgang til fotostudio
  • Utvidet fagtilbud
  • Mulig å få spesiell studiekompetanse
  • Prosjektorganisert undervisning
  • Velutstyrt auditorium
  • Nært gallerier og det offentlige byrom
  • Studietur til Roma i Vg3
Drawing of a city