Om studiespesialisering

Elever jobber i kantinen

Studiespesialisering på Elvebakken forbereder deg for videre studier slik at du har gode forutsetninger for å lykkes med studieretningen du ønsker å fordype deg i senere. Undervisningen legger stor vekt på samarbeid mellom elevene, og du lærer mange ulike studieteknikker. I 20 % av timene bestemmer elevene selv hva de vil arbeide med, og på hvilken måte, men hele tiden er kompetente lærere til stede som inspiratorer og veiledere. Gjennom studietimene øves elever opp til et mer selvstendig liv som studenter. 

 
 

Kontakt

Helle Solberg

Avdelingsleder, Språk samfunnsfag og økonomi, kroppsøving

Send mail

 

Henriette Prøven

Avdelingsleder, realfag

Send mail

 

Egil Eidheim Elseth

Avdelingsleder, norskfag

Send mail

SE FAGVALGSBROSJYRE HER

Elvebakken tilbyr

  • Resultater blant de beste i landet
  • Dyktige faglærere som samarbeider godt
  • Et svært omfattende fagtilbud innen realfag, humanistiske fag og kreative fag
  • Studietid med fagveiledning
  • Fleksitidsmodell
  • Ekstrakurs i skriving
  • Mattesuppe
  • Egen forskerklasse
  • Internasjonalisering: Vg2 i Durham, England, språkturer i Vg3

Tidligere elever sier:

Emilie Selsbak:

Det beste med Elvebakken er studietimene. Uten dem tror jeg ikke at jeg hadde overlevd studiespesialisering. Det absolutt beste er den store friheten man har og at man kan være så selvstendig. 

Fra andre elever: 

"Elvebakken har gjort meg mer tolerant, åpen og forståelsesfull overfor forskjellige kulturer, meninger, oppfatninger og mye mer. Mangfoldet av forskjellige folk på Elvebakken gjør den unik, i tillegg til at den har faglig tyngde."

"Etter tre år ved Elvebakken var jeg godt kjent med hvilke studieteknikker jeg foretrekker og var blitt vant til å motivere meg selv til å jobbe med skolearbeid, noe jeg har hatt god nytte av som universitetsstudent."