Hovedseksjon

Om studiespesialisering

Elever jobber i kantinen

Studiespesialisering på Elvebakken forbereder deg for videre studier slik at du har gode forutsetninger for å lykkes med studieretningen du ønsker å fordype deg i senere. Undervisningen legger stor vekt på samarbeid mellom elevene, og du lærer mange ulike studieteknikker. I 20 % av timene bestemmer elevene selv hva de vil arbeide med, og på hvilken måte, men hele tiden er kompetente lærere til stede som inspiratorer og veiledere. Gjennom studietimene øves elever opp til et mer selvstendig liv som studenter. 

 
 

Kontakt

Helle Solberg

Avdelingsleder, Språk samfunnsfag og økonomi, kroppsøving

Send mail

 

Henriette Prøven

Avdelingsleder, realfag

Send mail

 

 

Elvebakken tilbyr

  • Dyktige faglærere som samarbeider godt
  • Et svært omfattende fagtilbud innen realfag, humanistiske fag og kreative fag
  • Mulighet for å forsere matematikk R1, R2 og engelsk
  • Studietid med fagveiledning
  • Fleksitidsmodell
  • Ekstrakurs i skriving
  • Mattesuppe
  • Internasjonalisering: Vg2 i Durham, England, språkturer i Vg3