Om studiespesialisering

Elever jobber i kantinen

Studiespesialisering på Elvebakken forbereder deg for videre studier slik at du har gode forutsetninger for å lykkes med studieretningen du ønsker å fordype deg i senere. Undervisningen legger stor vekt på samarbeid mellom elevene, og du lærer mange ulike studieteknikker. I 20 % av timene bestemmer elevene selv hva de vil arbeide med, og på hvilken måte, men hele tiden er kompetente lærere til stede som inspiratorer og veiledere. Gjennom studietimene øves elever opp til et mer selvstendig liv som studenter.