Hovedseksjon

Om studiespesialisering

Studietid på Solli plass

Studiespesialisering på Elvebakken forbereder deg for videre studier slik at du har gode forutsetninger for å lykkes med studieretningen du ønsker å fordype deg i senere. Undervisningen legger stor vekt på samarbeid mellom elevene, og du lærer mange ulike studieteknikker. I 20 % av timene bestemmer elevene selv hva de vil arbeide med, og på hvilken måte, men hele tiden er kompetente lærere til stede som inspiratorer og veiledere. Gjennom studietimene øves elever opp til et mer selvstendig liv som studenter.

Fag- og timefordeling
FOT ST 2023-24.png

 
 

Kontakt

bakka_ledelsen_2021-9.jpg

Helle Solberg

Avdelingsleder, Språk samfunnsfag og økonomi, kroppsøving

Send mail

 bakka_ledelsen_2021-10.jpg

Henriette Prøven

Avdelingsleder, realfag

Send mail

 

MicrosoftTeams-image (14).jpeg

Lars G. Merli

Avdelingsleder, historie, religion og geografi

Send mail

Elvebakken tilbyr

  • Et svært omfattende fagtilbud innen realfag, humanistiske fag og kreative fag
  • Mulighet for å forsere matematikk R1, R2 og engelsk
  • Studietid med veiledning
  • Fleksitidsmodell
  • Ekstrakurs i norsk og matematikk hver uke og i noen ferier
  • Lørdagsskole to ganger i året
  • Internasjonalisering: Vg2 i Durham eller gjennom andre utvekslingsprogram
  • Eget makerspace med 3D-printere og laserkutter mm.
  • Bølgetank og eget realfagsbygg med 5 lab-rom