Hovedseksjon

Skrivekurs

Friheten til å kunne skrive.

Hvert år arrangererer vi et to dagers skrivekurs i vinterferien. Det er veldig populært og har over 100 deltakere. Kurset er for alle som går i Vg3, uavhengig av programfagsområde, og er lagt opp som konkret og målrettet eksamenstrening. Du får kyndig veiledning av erfarne norsklærere og skriver en tekst i løpet av kurset. Du kan velge mellom å skrive en resonnerende tekst, en kreativ tekst eller en tolkning og sammenligning av to tekster. Teksten kan inngå i vurderingsgrunnlaget – men bare hvis du selv vil! Inkludert i kurset, som er gratis, får du lunsj og litt oppkvikkermat, og du får avspasere seks timer på et annet tidspunkt i stedet.