Elevrådet

Her er elevrådet 2016

Det er møte i Elevrådet annenhver torsdag på Ø 245. 

Besøk Elevrådets Facebookside. Her kan du også sende oss en melding, eller du kan sende en mail til Elevrad.elvebakken@gmail.com

Elevrådet på Elvebakken består av én representant fra hver basisgruppe. Representantene velges i begynnelsen av hvert skoleår. Med rundt 1300 elever og en lang rekke basisgrupper, sier det seg selv at skolens elevråd blir stort, faktisk nærmere 80 medlemmer. Derfor arrangeres det hvert år en elevrådskonferanse som velger et mindre elevrådsstyre. Elevrådsstyret består av 7 medlemmer og har det operative ansvaret for elevrådsarbeidet – organisere komitéarbeid, samarbeide med ledelsen, administrere elevrettet post, utarbeide forslag og innstillinger til elevrådet og innkalle til møter.
 

Elevrådsstyret har ingen beslutningsmyndighet, men forbereder saker til elevrådet. Sakene meldes inn fra elevrådsrepresentantene etter møter i basisgruppene (basismøtet). Beslutninger og vedtak foregår ved avstemming i fullt elevråd.

BIldet, bak fra venstre: Magnus Hofbauer, Aleksander Bø Rognan, Balder Belsvik, Idar Henrik Seem, Johannes Vincent Meo

Foran: Jobin Izadpanah , Amanda Hylland Spjældnes

 

Elevrådsstyret 2015/2016

Leder: Balder Belsvik, 2STC

Nestleder: Idar Henrik Seem. 2STD

Sekretær: Magnus Hofbauer, 1STB

Styremedlem: Amanda Hylland Spjældnes, 1STC

Styremedlem: Johannes Vincent Meo, 2STF

Styremedlem: Jobin Izadpanah, 1STD

Styremedlem: Aleksander Bø Rognan, 2STA